Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
Osobní karta


jméno

Milfajt Liborqr
funkceúředník na úseku dopravní obslužnosti v oblasti dispečinku a operativního řízení provozu veř. sl. v přepravě cestujících
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravní obslužnosti
telefon
mobil
email
564 602 669
 
Milfajt.L@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.41 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard
 navigace


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Němec Lukáš, Bc.564 602 288Nemec.L@kr-vysocina.cz
  Neubauer Dominik, DiS.564 602 667Neubauer.D@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz