Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Mastný Antonínqr
funkceúředník na úseku správy databází a aplikací 01
Odbor informatiky
Oddělení správy databází a aplikací
telefon
mobil
email
564 602 311
724 650 238
mastny.a@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.07 D
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Krotký Jaroslav, Ing.564 602 109krotky.j@kr-vysocina.cz
  Žák Karel, Ing.564 602 309zak.k@kr-vysocina.cz
  Bobek František, Ing.564 602 314bobek.f@kr-vysocina.cz
  Lysa Milan, Bc.564 602 323lysa.m@kr-vysocina.cz
  Čermák Petr564 602 316cermak.petr@kr-vysocina.cz
  Kolář Jiří, Mgr.564 602 319Kolar.J@kr-vysocina.cz
  Štikar Jan564 602 318Stikar.J@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz