Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Bátlová Aneta, Ing.funkceúředník na úseku grantových programů se zaměřením na administraci grantových programů 05
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení grantových programů
telefon
mobil
email
564 602 545
 
batlova.a@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.07
Žižkova 1936/16
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Policarová Jana, DiS.564 602 585Policarova.J@kr-vysocina.cz
  Šloufová Marcela, Bc.564 602 547Sloufova.M@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz