Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
Osobní karta


jméno

Ehrenbergerová Jana, Mgr.qr
funkceúředník na úseku ochrany evropsky významných lokalit (Natura 2000)
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
telefon
mobil
email
564 602 508
 
ehrenbergerova.j@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.11 E
Ke Skalce 5907/47
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Nováková Jana, Ing.564 602 575Novakova.J2@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz