Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
Osobní karta


jméno

Hekerle Lukáš, Bc.qr
funkceúředník na úseku organizace práce a agendy veřejných sbírek včetně dozoru
Odbor ekonomický
telefon
mobil
email
564 602 231
 
Hekerle.L@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.24 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz