Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Havlík Tomáš, Bc.qr
funkceúředník na úseku veřejných zakázek
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
telefon
mobil
email
564 602 587
 
Havlik.T@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.04
Žižkova 1936/16
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Tlustoš Petr, Mgr.564 602 588tlustos.p@kr-vysocina.cz
  Zejda Jaroslav, Mgr.564 602 540Zejda.J@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz