Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Havlík Tomáš, Bc., MBAqr
funkcevedoucí oddělení
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení energetiky
telefon
mobil
email
564 602 587
724 650 100
Havlik.T@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
4.07 E
Ke Skalce 5907/47
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz