Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Krtková Lucie, Ing.qr
funkceúředník na úseku právní administrace strukturálních fondů EU a problematiky poskytování veřejné podpory
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
telefon
mobil
email
564 602 533
 
krtkova.l@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.08
Žižkova 1936/16
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Svobodová Lucie, Ing.564 602 551Svobodova.L@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz