Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Dobrianskij Ivofunkceúředník na úseku integrované prevence
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení integrované prevence
telefon
mobil
email
564 602 526
 
dobrianskij.i@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.06
Seifertova 1876/24
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Klečanský Josef, Ing.564 602 525klecansky.j@kr-vysocina.cz
  Okrouhlý Vít, Ing.564 602 514Okrouhly.V@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz