Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Jůzl Lubomír, Ing.vedoucí oddělení564 602 161724 650 215juzl.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D
 Novák Petr, Ing. 564 602 158 novak.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D
 Pazour Jan, Bc. 564 602 166 Pazour.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D
 Smejkalová Marie, Ing. 564 602 167734 690 070Smejkalova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D
 Tejkal Martin, Ing., Ph.D. 564 602 160 tejkal.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz