Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Stejskal Luboš, Ing.vedoucí oddělení564 602 943724 650 263stejskal.l@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 210
 Hamáčková Petra, Bc. 564 602 951 Hamackova.P@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 312
 Johanidesová Olga 564 602 955 johanidesova.o@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 216
 Kolčavová Libuše, Mgr. 564 602 957 kolcavova.l@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 310
 Koudelová Hana, Mgr. 564 602 949 Koudelova.H@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 312
 Látera Karel, Ing. 564 602 944724 650 224latera.k@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 214
 Zelený Vladimír, PaedDr. 564 602 964724 650 210zeleny.v@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 214


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz