Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Krepčík Petr, Ing.vedoucí oddělení564 602 413724 650 199krepcik.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 C
 Bartušková Martina, Ing. 564 602 416 Bartuskova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C
 Brodská Blanka, Ing. 564 602 281 Brodska.B@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C
 Chmela Vlastimil, Ing. 564 602 414724 650 236chmela.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C
 Flekalová Iva, Bc. 564 602 285 flekalova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C
 Gadlinová Blanka, Ing. 564 602 228 Gadlinova.B@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C
 Hanusková Sára, Bc. 564 602 437 Hanuskova.S@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C
 Hartová Martina, Ing. 564 602 439 Hartova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 C
 Jaroš Marek, Bc. 564 602 193724 650 119jaros.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C
 Košmider Jan, Mgr. 564 602 282 Kosmider.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 C
 Labudová Alena, Ing. 564 602 227 Labudova.A2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C
 Mazánková Jitka, Bc. 564 602 281734 694 504mazankova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C
 Pikla Jozef, Ing. 564 602 438724 650 177Pikla.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C
 Slánský Martin, Ing. 564 602 278 slansky.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C
 Zimolová Hana, Ing. 564 602 226724 650 227zimolova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz