Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Janů Radomír, Ing. 564 602 283724 650 175janu.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 C
 Kašíková Hana, Ing. 564 602 225724 650 273Kasikova.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz