Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Petrová Renata, Bc.qr
funkceúředník na úseku dopravní obslužnosti 01
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravní obslužnosti
telefon
mobil
email
564 602 287
 
petrova.r@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.32 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Zikán Václav, Ing.564 602 178zikan.v@kr-vysocina.cz
  Myšková Jana, Ing.564 602 392Myskova.J@kr-vysocina.cz
  Blahoudková Ludmila, Ing.564 602 191Blahoudkova.L@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz