Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení integrované prevence
 Okrouhlý Vít, Ing. 564 602 514 Okrouhly.V@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.06
Oddělení vodního hospodářství
 Olšanová Iva 564 602 266724 650 216olsanova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.41 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz