Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
 Novotná Jitka, Bc. 564 602 208 Novotna.J2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.27 C
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
 Nováková Jana, Ing. 564 602 575724 650 213Novakova.J2@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.13
Oddělení rozvoje a podpory životního prostředí
 Navrátilová Eva, Ing. 564 602 522734 690 046navratilova.e@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.14
Oddělení zemědělství
 Nosková Eva, Bc. 564 602 383 Noskova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.32 B
 Nosková Michaela 564 602 599 Noskova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.32 B


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz