Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní správy
 Talpa David, Bc.vedoucí oddělení564 602 461724 650 293talpa.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 D
 Trojanová Zita, Mgr. 564 602 459 trojanova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.15 D


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz