Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Králík Ondřej, Ing.vedoucí odboru564 602 954724 650 164kralik.o@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 211
 Kazdová Lucie, Mgr. 564 602 956 Kazdova.L@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 310
 Kloudová Jana 564 602 953 Kloudova.J@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 212
Oddělení financování školství
 Vlachová Alena, Ing.vedoucí oddělení564 602 937724 650 112vlachova.a@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 309
 Baštová Jitka 564 602 931 bastova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 414
 Bromová Inka 564 602 925 bromova.i@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 313
 Dolejší Helena, Bc. 564 602 962 dolejsi.h@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 412
 Dvořáková Vlasta 564 602 963 dvorakova.v@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 412
 Hošková Helena 564 602 928 hoskova.h@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 313
 Kafková Jitka 564 602 936 kafkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 415
 Kučerová Jana 564 602 926 kucerova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 414
 Nevrkla Zdeněk, Ing. 564 602 960 nevrkla.z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 415
 Nevrklová Kateřina 564 602 929 Nevrklova.K@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 417
 Pavelcová Zuzana 564 602 933 pavelcova.z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 411
 Procházková Hana 564 602 927 prochazkova.h@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413
 Procházková Olga 564 602 973 prochazkova.o@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 417
Oddělení mládeže a sportu
 Kastner Milan, Ing.vedoucí oddělení564 602 971724 650 274kastner.m@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108
 Beneš Zdeněk, Ing. 564 602 940724 650 173Benes.Z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108
 Čermáková Jana, Bc. 564 602 939 cermakova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 110
 Horký Petr, Mgr. 564 602 941 horky.p@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108
 Němcová Kateřina 564 602 935 nemcova.k@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 110
 Smetanová Karolina, Ing. 564 602 942 Smetanova.K@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108
Oddělení organizace školství
 Stejskal Luboš, Ing.vedoucí oddělení564 602 943724 650 263stejskal.l@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 210
 Johanidesová Olga 564 602 955 johanidesova.o@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 216
 Kahounová Dominika, Mgr. 564 602 951 Kahounova.D@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 216
 Koudelová Hana, Mgr. 564 602 949734 690 047Koudelova.H@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 312
 Šimonová Hana, Mgr. 564 602 957 Simonova.H@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 312
 Zelený Vladimír, PaedDr. 564 602 964724 650 210zeleny.v@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 214
Oddělení rozvoje vzdělávání
 Hadravová Jana, Ing., MPAvedoucí oddělení564 602 977724 650 131hadravova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 209
 Buchtová Martina, Ing. Bc. 564 602 978 Buchtova.M@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 218
 Doleželová Terezie, Mgr. 564 602 958724 650 146dolezelova.t@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 208
 Líbalová Lucie, Mgr. 564 602 930731 632 531libalova.l@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413
 Majdičová Marie, Mgr. 564 602 938731 632 528Majdicova.M2@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413
 Nováková Tereza, Ing. 564 602 950 Novakova.T@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 410
 Plavcová Růžena, Bc. 564 602 952731 632 532Plavcova.R@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 409
 Sedmíková Eva, Mgr. 564 602 948734 694 529Sedmikova.E@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 218
 Šalandová Radka, Ing. 564 602 947 Salandova.R@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 208
 Vacková Zdeňka, Bc. 564 602 967734 694 527vackova.z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 218
 Voborská Dita, Mgr. 564 602 945 Voborska.D@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 409


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz