Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Čáp Martin, Bc.qr
funkceúředník na úseku grantových programů se zaměřením na administraci grantových programů 04
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení grantových programů
telefon
mobil
email
564 602 589
 
cap.m@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.09
Žižkova 1936/16
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz