Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Fryšová Iveta, doc.RNDr., Ph.D.vedoucí odboru564 602 546724 650 180frysova.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.14 E
 Marková Miroslava 564 602 537 markova.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.13 E
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
 Jež Jan, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 563724 650 194jez.jan@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.12 E
 Brücknerová Monika, Ing. 564 602 548 brucknerova.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.09 E
 Hodačová Irena, Ing. 564 602 560 hodacova.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.28 E
 Krpálková Ivana, Bc. 564 602 551 Krpalkova.I@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.11 E
 Krtková Lucie, Ing. 564 602 533 krtkova.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.10 E
 Marková Monika, Mgr. 564 602 540 Markova.M2@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.12 E
 Michelfeitová Pavlína, Ing. 564 602 554 michelfeitova.p@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.09 E
 Šprynarová Božena 564 602 500 sprynarova.b@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.09 E
 Tlustoš Petr, Mgr. 564 602 588 tlustos.p@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.11 E
 Voláková Dana, Ing. 564 602 540 volakova.d@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.10 E
Oddělení energetiky
 Havlík Tomáš, Bc., MBAvedoucí oddělení564 602 587724 650 100Havlik.T@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.07 E
 Haták David, Ing. 564 602 544 Hatak.D@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.26 E
 Schebesta Jakub, Ing. 564 602 556 Schebesta.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.06 E
Oddělení grantových programů
 Čáp Martin, Bc.vedoucí oddělení564 602 589724 650 292cap.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.25 E
 Badalíková Lenka, Mgr. 564 602 552 Badalikova.L@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.23 E
 Bartůšková Pavla, Ing. 564 602 581 Bartuskova.P@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.06 E
 Fousová Radka, Bc. 564 602 539 Fousova.R@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.06 E
 Hasoňová Eva, Ing. 564 602 558 Hasonova.E@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.26 E
 Policarová Jana, DiS. 564 602 585 Policarova.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.27 E
 Šimková Veronika, Ing. Bc. 564 602 545 Simkova.V2@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.27 E
 Šloufová Marcela, Bc. 564 602 547 Sloufova.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.27 E
 Tlačbabová Iveta, Ing. 564 602 536 Tlacbabova.I@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.26 E
 Zítková Alena, Bc. 564 602 535 zitkova.a@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.23 E
Oddělení regionálního rozvoje
 Holý Petr, Ing.vedoucí oddělení564 602 538 holy.p@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.15 E
 Hájková Ivona, Ing. 564 602 534724 650 145hajkova.ivona@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.16 E
 Kropáčková Lucie, Bc. 564 602 564724 650 276Kropackova.L@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.18 E
 Matoušková Lenka, Ing. 564 602 549724 650 278matouskova.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.15 E
 Pykalová Dita, Ing. 564 602 582 pykalova.d@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.18 E
 Říčan Jan, Ing. 564 602 531724 650 144Rican.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.16 E
 Ryklová Štěpánka, Bc., M.A. 564 602 550724 650 271Ryklova.S@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.17 E
 Sedmíková Eva, Mgr. 564 602 559 Sedmikova.E@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.18 E
 Sklenář Oldřich, Mgr. 564 602 562724 650 149sklenar.o@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.17 E
Oddělení strategického plánování
 Vichr Dušan, Mgr.vedoucí oddělení564 602 541724 650 195vichr.d@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.27 E
 Hrůza Luděk 564 602 543 hruza.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.27 E
 Molák Miloš, Mgr. 564 602 542 molak.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.26 E


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz