Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení účetnictví
 Urbanová Lenka 564 602 236 urbanova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení stavebního řádu
 Urbancová Sylva, Ing. 564 602 269 urbancova.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz