Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Schrek Vítězslav, Mgr., MBAhejtman564 602 140736 523 653schrek.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravní obslužnosti
 Šalandová Veronika, Ing. 564 602 287 Salandova.V@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
Oddělení dopravy
 Straková Karla 564 602 391 strakova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C
Oddělení investiční a správy komunikací
 Šedová Irena, Ing. 564 602 274724 650 237sedova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.29 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
 Strnadová Stanislava 564 602 273 strnadova.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C
 Šebestová Petra 564 602 239 sebestova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C
Oddělení rozpočtu a financování
 Sošková Hana, Ing. 564 602 265734 694 510soskova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C
Oddělení účetnictví
 Fišerová Pavla, Ing. 564 602 233 fiserova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Šťastná Dana, Ing. 564 602 340 Stastna.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D
Oddělení správy databází a aplikací
 Štikar Jan 564 602 318776 271 486Stikar.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
Oddělení správy GIS
 Smejkalová Marie, Ing. 564 602 167734 690 070Smejkalova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
 Šenk Josef, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 728724 650 220Senk.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.51 E
 Simandlová Šárka, Ing. 564 602 723724 650 205Simandlova.S@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.58 E
 Sušilová Lenka, Bc. 564 602 708724 650 225susilova.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.50 E
Oddělení veřejnosprávní kontroly
 Sedláková Marie, Ing. 564 602 710724 650 279sedlakova.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.44 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Seidl Ladislav, Ing., MBAvedoucí odboru564 602 248724 650 127seidl.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.11 B
 Stejskal Petr, Ing. 564 602 354734 694 505stejskal.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 B
 Švarcová Veronika, Bc. 564 602 355 Svarcova.V2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 B
Oddělení kultury
 Hamáčková Ivana, Bc.vedoucí oddělení564 602 409724 650 133hamackova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 B
 Skryjová Martina, Bc., DiS. 564 602 169 skryjova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení provozně ekonomické a spisové služby
 Svěráková Jitka 564 602 297 sverakova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
 Škrdlová Zuzana 564 602 117 skrdlova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Schreková Pavla 564 602 482 Schrekova.P@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 0.16 E
 Sirko Maryna 564 602 482 Sirko.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 0.16 E
 Šalanda Martin 564 602 397724 650 168Salanda.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
 Šprynarová Božena 564 602 500 sprynarova.b@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.09 E
Oddělení energetiky
 Schebesta Jakub, Ing. 564 602 556 Schebesta.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.06 E
Oddělení grantových programů
 Šimková Veronika, Ing. Bc. 564 602 545 Simkova.V2@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.27 E
 Šloufová Marcela, Bc. 564 602 547 Sloufova.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.27 E
Oddělení regionálního rozvoje
 Sedmíková Eva, Mgr. 564 602 559 Sedmikova.E@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.18 E
 Sklenář Oldřich, Mgr. 564 602 562724 650 149sklenar.o@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.17 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Šteklová Ivana, Ing.vedoucí odboru564 602 128724 650 140steklova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.28 A
Oddělení kanceláře hejtmana
 Svobodová Kateřina, Bc., MBA,LL.M.vedoucí oddělení564 602 152724 650 156svobodova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 A
 Kratochvílová Marta 564 602 306724 650 249Kratochvilova.Marta@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 A
 Spurná Lucie 564 602 141724 650 155spurna.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
 Schell Radim, Ing. 564 602 320724 650 235schell.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 A
Oddělení tiskové
 Svatošová Jitka, Ing.vedoucí oddělení564 602 328724 650 123svatosova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.23 A
Oddělení vnějších vztahů
 Dočekalová Hana, Mgr. 564 602 338725 100 004docekalova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 A
 Skála Jan, Mgr. 564 602 367724 650 265skala.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Švarcová Věra, JUDr.vedoucí odboru564 602 819724 650 126svarcova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.10 D
Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
 Sýkora Roman, Bc.vedoucí oddělení564 602 818724 650 281sykora.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D
Oddělení sociální ochrany a prevence
 Špinarová Simona, Mgr. 564 602 823734 694 524spinarova.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
Oddělení sociální správy
 Šteflová Helena, Mgr., MBAvedoucí oddělení564 602 821724 650 257steflova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 D
Oddělení sociálních služeb
 Šálková Dana, Ing. 564 602 838724 650 283salkova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D
 Šandera Michal, Bc. 564 602 808734 694 488sandera.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D
 Švanda Petr, Mgr. 564 602 834724 650 288svanda.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Staňková Kružíková Kamila 564 602 953 StankovaKruzikova.K@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.44 E
Oddělení organizace školství
 Stejskal Luboš, Ing.vedoucí oddělení564 602 943724 650 263stejskal.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.65 E
 Smetanová Karolina, Ing. 564 602 944724 650 210Smetanova.K@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.66 E
 Šimonová Hana, Mgr. 564 602 957 Simonova.H@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.53 E
 Šumpichová Jaroslava, Mgr. 564 602 951734 690 047sumpichova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.66 E
Oddělení rozvoje vzdělávání
 Sochorová Lenka, Bc. 564 602 945 Sochorova.L@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.66 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení stavebního řádu
 Šindelková Jana, Ing. 564 602 197 sindelkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.11 E
 Škarydová Iva, Ing. 564 602 370 Skarydova.I@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.11 E
Oddělení územního plánování
 Skryja Ondřej, Ing. arch. 564 602 212 skryja.o@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.15 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Singer Tomáš, Mgr. 564 602 471724 650 176Singer.T@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.11 D
Oddělení zdravotní péče
 Schmidtová Silvie, Bc. 568 809 965704 984 766Krizova.S@kr-vysocina.czTřebíč, Purkyňovo nám. 133/2, budova N - suterén
Oddělení zdravotní správy
 Šalandová Jitka 564 602 464734 690 051salandova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.15 D
 Šimková Jana 564 602 453 Simkova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.15 D
 Šimková Veronika, Ing. 564 602 462734 694 515simkova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Školová Jitka 564 602 502 skolova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.46 E
Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
 Sedlák Jakub, Bc. 564 602 592 Sedlak.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.68 E
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
 Slouka Roman, JUDr. Mgr.vedoucí oddělení564 602 507724 650 239slouka.r@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.07 E
 Salichová Tereza, Ing. 564 602 506 salichova.t@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.28 E
 Santander G. Morávková Dagmar, Ing. 564 602 521 moravkova.dagmar@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.09 E
 Slaninová Jana, Mgr. 564 602 511724 650 266slaninova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.09 E
 Stříteský Jan, Ing. 564 602 509 Stritesky.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.28 E
 Švíková Barbora, Ing. 564 602 590 svikova.b@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.07 E
Oddělení rozvoje a podpory životního prostředí
 Švengrová Denisa, Ing. 564 602 516 Svengrova.D@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.15 E
Oddělení vodního hospodářství
 Straková Radka, Ing. 564 602 593724 650 254strakova.r@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.55 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Schimmerová Ivana, Mgr. 564 602 179724 650 181schimmerova.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.09 E
 Schwammenhőferová Andrea, Ing. Bc. 564 602 180 schwammenhoferova.a@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.09 E
 Sedláčková Helena, Bc. 564 602 115 sedlackova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Smolíková Vlasta, Mgr.vedoucí oddělení564 602 195737 214 215Smolikova.V@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.07 C
 Slavíková Tereza, Ing. 564 602 188 prokesova.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.07 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz