Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Řáda Filip, Bc. 564 602 156 Rada.F@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
 Rezničenková Irena, Ing. 564 602 594724 650 260reznicenkova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
Oddělení rozpočtu a financování
 Rosická Monika 564 602 223 Rosicka.M2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Rudiková Daniela, Ing. 564 602 348 Rudikova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení veřejnosprávní kontroly
 Rychlá Kateřina, Bc. 564 602 721724 650 172Rychla.K@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.44 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení regionálního rozvoje
 Říčan Jan, Ing. 564 602 531724 650 144Rican.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.16 E
 Ryklová Štěpánka, Bc., M.A. 564 602 550724 650 271Ryklova.S@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.17 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Říhová Obdržálková Veronika, Mgr. 564 602 127 rihova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 A
Oddělení kanceláře hejtmana
 Říhová Martina 564 602 142724 650 124rihova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.27 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování školství
 Rührová Pavlína 564 602 928 Ruhrova.P@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.67 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení územního plánování
 Rychlá Lenka, Ing. 564 602 375 Rychla.L@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.14 E
 Ryšavá Lenka, Ing. 564 602 270 rysava.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.14 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní péče
 Rytychová Jarmila, Ing. 564 602 466734 690 049rytychova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení integrované prevence
 Růžička Jiří, Ing. 564 602 518 ruzicka.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.18 E
Oddělení zemědělství
 Rosická Marcela, Mgr. 564 602 577 Rosicka.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.50 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Ryšková Jarmila, Ing. 564 602 184 ryskova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.24 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Říhová Lenka, Mgr. 564 602 188 Rihova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.07 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz