Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Novotný Vladimír, Ing.2. náměstek hejtmana564 602 144731 546 469novotny.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.11 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Nachtnebel Michal, Ing. 564 602 157 nachtnebel.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravní obslužnosti
nepřítomen Němec Jan, Bc. 564 602 388 nemec.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.30 C
nepřítomen Němec Lukáš, Bc. 564 602 288 Nemec.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.30 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
nepřítomen Nejedlá Věra 564 602 572 nejedla.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy GIS
nepřítomen Novák Petr, Ing. 564 602 158 novak.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Ňachaj Michal, Ing.vedoucí odboru564 602 701724 650 141nachaj.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.10
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
nepřítomen Neubauerová Miloslava 564 602 722724 650 223neubauerova.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.04


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kultury
nepřítomen Novotná Lenka, Mgr. 564 602 382 novotna.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Nestrojilová Ivana, Bc., DiS. 564 602 417 nestrojilova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.38 C
Oddělení správy realit
nepřítomen Novotný Pavel, Ing. 564 602 221724 650 280novotny.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení grantových programů
nepřítomen Novotná Pavla, Bc. 564 602 536 Novotna.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.08


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Nosková Veronika 564 602 125724 650 157noskova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 A
Oddělení kanceláře hejtmana
nepřítomen Svobodová Kateřina, Bc., MBA,LL.M.vedoucí oddělení564 602 152724 650 156svobodova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 A
nepřítomen Říhová Regina, Bc. 564 602 145724 650 248rihova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 A
Oddělení tiskové
nepřítomen Neuwirthová Eva, Ing. 564 602 308724 650 161neuwirthova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.23 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení sociální ochrany a prevence
nepřítomen Nápravníková Marie, Ing.vedoucí oddělení564 602 822724 650 217napravnikova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 D
nepřítomen Nosková Alena, Mgr. 564 602 839724 650 284noskova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení hospodaření krajského školství
nepřítomen Nevrkla Zdeněk, Ing. 564 602 960 nevrkla.z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 415
Oddělení mládeže a sportu
nepřítomen Němcová Kateřina 564 602 935 nemcova.k@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 110
Oddělení rozvoje vzdělávání
nepřítomen Nováková Tereza, Ing. 564 602 967734 694 527Novakova.T@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 218


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní péče
nepřítomen Nulíček Jaroslav, Bc. 564 602 469724 650 183nulicek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.09 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
nepřítomen Novotná Jitka, Bc. 564 602 208 Novotna.J2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.27 C
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
nepřítomen Nováková Jana, Ing. 564 602 575724 650 213Novakova.J2@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.13
Oddělení rozvoje a podpory životního prostředí
nepřítomen Navrátilová Eva, Ing. 564 602 522 navratilova.e@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.14


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Novák Daniel 564 602 312724 650 286novak.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.15 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Novák Jindřich, Mgr. 564 602 182 novak.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Navrátilová Marcela 564 602 105 navratilova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B
nepřítomen Nohová Denisa, Bc. 564 602 418 Nohova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.18 B


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz