Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Novotný Vladimír, Ing.2. náměstek hejtmana564 602 144731 546 469novotny.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.11 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Nachtnebel Michal, Ing. 564 602 157 nachtnebel.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Novák Miroslav, Mgr. 564 602 442 Novak.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.30 C
Oddělení dopravní obslužnosti
 Němec Jan, Bc. 564 602 388 nemec.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.28 C
 Němec Lukáš, Bc. 564 602 288 Nemec.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.41 C
 Neubauer Dominik, DiS. 564 602 667 Neubauer.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.41 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
 Nejedlá Věra 564 602 572 nejedla.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy GIS
 Novák Petr, Ing. 564 602 158 novak.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Ňachaj Michal, Ing.vedoucí odboru564 602 701724 650 141nachaj.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.59 E
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
 Neubauerová Miloslava 564 602 722724 650 223neubauerova.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.50 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kultury
 Novotná Lenka, Mgr. 564 602 382 novotna.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Nestrojilová Ivana, Bc., DiS.veřejné zakázky564 602 417 nestrojilova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.38 C
 Nováková Monika, Bc. 564 602 361724 650 185Novakova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C
Oddělení investiční a správy realit
 Novotný Pavel, Ing. 564 602 221724 650 280novotny.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Navrátilová Denisa, Bc. 564 602 418 navratilova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.25 C
 Navrátilová Marcela 564 602 105 navratilova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.21 C
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Novák Daniel 564 602 312724 650 286novak.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.15 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Nosková Veronika 564 602 125724 650 157noskova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 A
Oddělení kanceláře hejtmana
 Svobodová Kateřina, Bc., MBA,LL.M.vedoucí oddělení564 602 152724 650 156svobodova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 A
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
 Nulíček Jaroslav, Bc.vedoucí oddělení564 602 131724 650 183nulicek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 A
Oddělení tiskové
 Neuwirthová Eva, Ing. 564 602 308724 650 161neuwirthova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.23 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení sociální ochrany a prevence
 Němcová Jana, Mgr. 564 602 859734 694 522Nemcova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
 Nosková Alena, Mgr. 564 602 839724 650 284noskova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování školství
 Nevrkla Zdeněk, Ing. 564 602 960 nevrkla.z@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.47 E
Oddělení mládeže a sportu
 Němcová Kateřina 564 602 935 nemcova.k@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.54 E
Oddělení rozvoje vzdělávání
 Nováková Tereza, Ing. 564 602 950 Novakova.T@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.66 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení stavebního řádu
 Nováková Kateřina, Ing. 564 602 310 Novakova.K2@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.09 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení integrované prevence
 Nováková Iva, Ing. 564 602 524 novakova.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.16 E
Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
 Novotná Jitka, Bc. 564 602 208 Novotna.J2@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.57 E
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
 Nováková Jana, Ing. 564 602 575724 650 213Novakova.J2@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.11 E
Oddělení rozvoje a podpory životního prostředí
 Navrátilová Eva, Ing. 564 602 522734 690 046navratilova.e@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.14 E
Oddělení zemědělství
 Nosková Eva, Bc. 564 602 383734 694 492Noskova.E@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.52 E
 Nosková Michaela 564 602 599 Noskova.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.51 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Novák Jindřich, Mgr. 564 602 182 novak.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.11 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Němečková Daniela 564 602 443 Nemeckova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.26 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz