Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Marek Dominik, Ing. 564 602 325724 650 242Marek.Dominik@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Mládek Antonín, JUDr., Ph.D. 564 602 442 mladek.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C
nepřítomen Motlová Hana, Mgr. 564 602 286724 650 222motlova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
Oddělení dopravní obslužnosti
nepřítomen Myšková Jana, Ing. 564 602 392 Myskova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
Oddělení dopravy
nepřítomen Macura Jiří, Ing. 564 602 292724 650 218macura.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C
nepřítomen Mafková Eva, Dis. 564 602 390 Mafkova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
Oddělení investiční a správy komunikací
nepřítomen Matulová Hana, Ing.vedoucí oddělení564 602 219724 650 204matulova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.30 C
Oddělení projektového řízení
nepřítomen Majdičová Markéta, Ing. 564 602 181 Majdicova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.36 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
nepřítomen Martinů Hana, Ing. 564 602 398 martinu.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Mrázková Táňa, Ing. 564 602 104 mrazkova.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
Oddělení správy databází a aplikací
nepřítomen Mastný Antonín 564 602 311724 650 238mastny.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
Oddělení správy sítě
nepřítomen Matys Dušan 564 602 342724 650 233matys.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
nepřítomen Musil Martin, DiS. 564 602 335724 650 211musil.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení veřejnosprávní kontroly
nepřítomen Machyán Jan, Mgr. 564 602 711724 650 220machyan.j@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.05


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Mikésková Jitka, Mgr. 564 602 415 mikeskova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.38 C
Oddělení majetkoprávní
nepřítomen Mrázková Jana, JUDr.vedoucí oddělení564 602 228724 650 189mrazkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 C
nepřítomen Mazánková Jitka, Bc. 564 602 281734 694 504mazankova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Marková Miroslava 564 602 537 markova.m@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.02
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
nepřítomen Marková Monika, Mgr. 564 602 540 Markova.M2@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.04
Oddělení grantových programů
nepřítomen Bátlová Aneta, Ing. 564 602 545 batlova.a@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.07
Oddělení regionálního rozvoje
nepřítomen Matoušková Lenka, Ing. 564 602 549724 650 278matouskova.l@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.07
Oddělení strategického plánování
nepřítomen Molák Miloš, Mgr. 564 602 542 molak.m@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.11


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Morkusová Markéta, Mgr. 564 602 127724 650 100Morkusova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 A
nepřítomen Nosková Veronika 564 602 125724 650 157noskova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 A
Oddělení kanceláře hejtmana
nepřítomen Matysová Lenka 564 602 162724 650 152matysova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.14 A
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
nepřítomen Murárik Jan, Ing.vedoucí oddělení564 602 131724 650 142murarik.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení sociální ochrany a prevence
nepřítomen Matoušková Ivana, Mgr. Bc. 564 602 823734 694 485matouskova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Martincová Miroslava, Bc. 564 602 953 Martincova.M@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 212


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení územního plánování
nepřítomen Malec Miloslav, Ing. 564 602 271 malec.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.09 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Měrtlová Soňa, Ing.vedoucí odboru564 602 450724 650 187mertlova.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
nepřítomen Mládek František, Ing. 564 602 513 Mladek.F@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.03
nepřítomen Santander G. Morávková Dagmar, Ing. 564 602 521 moravkova.dagmar@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.15
Oddělení rozvoje a podpory životního prostředí
nepřítomen Morava Jakub, Bc. 564 602 519724 650 163Morava.J@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.14
Oddělení vodního hospodářství
nepřítomen Mikyna Jaroslav, Mgr.vedoucí oddělení564 602 267724 650 117mikyna.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.43 C
Oddělení zemědělství
nepřítomen Merunková Jitka, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 365724 650 171merunkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.44 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Marek David, Mgr.vedoucí oddělení564 602 183724 650 246marek.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Magrot Miroslav, JUDr. 564 602 185 magrot.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.26 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Menclová Eva 564 602 149 Menclova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.18 B


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz