Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Marek Dominik, Ing. 564 602 325724 650 242Marek.Dominik@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Motlová Hana, Mgr. 564 602 286724 650 222motlova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
Oddělení dopravní obslužnosti
 Milfajt Libor 564 602 669 Milfajt.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.41 C
 Myšková Jana, Ing. 564 602 392 Myskova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
Oddělení dopravy
 Macura Jiří, Ing. 564 602 292724 650 218macura.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.44 C
 Marešová Vlasta 564 602 390 Maresova.V@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 C
 Mátlová Markéta, Mgr. Ing. 564 602 393 matlova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
 Martinů Hana, Ing.vedoucí oddělení564 602 398 martinu.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 C
Oddělení účetnictví
 Marková Hana 564 602 252 Markova.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy databází a aplikací
 Mastný Antonín 564 602 311724 650 238mastny.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
Oddělení správy sítě
 Matys Dušan 564 602 342724 650 233matys.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Mareček Filip, Mgr. 564 602 352 Marecek.F@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Mikésková Jitka, Mgr.veřejné zakázky564 602 415724 650 272mikeskova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.30 C
Oddělení majetkoprávní
 Bartušková Martina, Ing. 564 602 416 Bartuskova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Menclová Eva 564 602 149 Menclova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.21 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Marková Miroslava 564 602 537 markova.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.13 E
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
 Marková Monika, Mgr. 564 602 540 Markova.M2@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.12 E
 Michelfeitová Pavlína, Ing. 564 602 554 michelfeitova.p@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.09 E
Oddělení regionálního rozvoje
 Matoušková Lenka, Ing. 564 602 549724 650 278matouskova.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.15 E
 Pykalová Dita, Ing. 564 602 582 pykalova.d@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.18 E
Oddělení strategického plánování
 Molák Miloš, Mgr. 564 602 542 molak.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.26 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Nosková Veronika 564 602 125724 650 157noskova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 A
Oddělení kanceláře hejtmana
 Matysová Lenka 564 602 162724 650 152matysova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení sociální správy
 Mikletičová Lenka, Ing. 564 602 858608 437 308Mikleticova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení rozvoje vzdělávání
 Beňová Marie, Mgr. 564 602 938731 632 528Benova.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.48 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení územního plánování
 Malec Miloslav, Ing. 564 602 271 malec.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.19 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Měrtlová Soňa, Ing.vedoucí odboru564 602 450724 650 187mertlova.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 D
Oddělení zdravotní péče
 Malíková Marcela, DiS. 564 602 467734 694 508Malikova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 D
 Musilová Libuše, Mgr. Bc., DiS. 567 157 842704 984 763Musilova.L@kr-vysocina.czJihlava, Vrchlického 59, 34 F


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení integrované prevence
 Nováková Iva, Ing. 564 602 524 novakova.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.16 E
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
 Mládek František, Ing. 564 602 513 Mladek.F@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.29 E
 Santander G. Morávková Dagmar, Ing. 564 602 521 moravkova.dagmar@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.09 E
Oddělení rozvoje a podpory životního prostředí
 Morava Jakub, Ing. 564 602 519724 650 163Morava.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.14 E
Oddělení vodního hospodářství
 Mikyna Jaroslav, Mgr.vedoucí oddělení564 602 267724 650 117mikyna.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.65 E
Oddělení zemědělství
 Merunková Jitka, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 365724 650 171merunkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.69 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Marek Davidvedoucí oddělení564 602 183724 650 246marek.d@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.13 E
 Mezerová Nevosádová Dana, Ing. Mgr. 564 602 298 MezerovaNevosadova.D@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.12 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Magrot Miroslav, JUDr. 564 602 185 magrot.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.26 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz