Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Hajnová Hana, Mgr.1. náměstkyně hejtmana564 602 139734 690 048Hajnova.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 A
 Houška Miroslav, Ing.náměstek hejtmana564 602 126602 739 759houska.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.33 A
 Hájek Pavel, Ing.radní564 602 147724 192 514hajek.pavel@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.29 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Hadrava Martin, Bc. 564 602 159724 650 289hadrava.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.04 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravní obslužnosti
 Honzlová Lenka, DiS. 564 602 191 Honzlova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
Oddělení dopravy
 Hamáček Pavel, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 291724 650 202hamacek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.09 C
 Hrnčiar Jozef, Ing. 564 602 241 hrnciar.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
Oddělení investiční a správy komunikací
 Hartmanová Pavlů Iveta, Ing. 564 602 216724 650 221hartmanova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.26 C
Oddělení projektového řízení
 Handa Radek, Ing.vedoucí oddělení564 602 189724 650 228handa.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.28 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Hekerle Lukáš, Bc. 564 602 231 Hekerle.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.24 C
Oddělení účetnictví
 Hájková Jana 564 602 246 Hajkova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C
 Hejsková Michaela 564 602 277 hejskova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C
 Horká Olga, Ing. 564 602 385 horka.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
 Hanusová Žaneta, Ing. 564 602 714724 650 229Hanusova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.48 E
 Hartmann Libor, Ing. 564 602 705724 650 231hartmann.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.56 E
 Hlaváčková Petra, Bc. 564 602 716724 650 258Hlavackova.P@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.54 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kultury
 Hamáčková Ivana, Bc.vedoucí oddělení564 602 409724 650 133hamackova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 B
Oddělení památkové péče
 Hrbek Vít, Mgr. 564 602 358724 650 226hrbek.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení investiční a správy realit
 Homola Oldřich, Ing. 564 602 326724 650 240homola.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 C
Oddělení majetkoprávní
 Hanusková Sára, Bc. 564 602 437 Hanuskova.S@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C
 Hartová Martina, Ing. 564 602 439 Hartova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.36 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Hanáková Kosourová Ivana, Ing. Bc., DiS.vedoucí odboru564 602 107724 650 243kosourova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.22 C
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Hanus Vlastimil 564 602 332724 650 174hanus.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.17 A
 Hosová Bohuslava 564 602 481 Hosova.B@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.20 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
 Hodačová Irena, Ing. 564 602 560 hodacova.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.28 E
 Krtková Lucie, Ing. 564 602 533 krtkova.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.10 E
Oddělení energetiky
 Havlík Tomáš, Bc., MBAvedoucí oddělení564 602 587724 650 100Havlik.T@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.07 E
 Haták David, Ing. 564 602 544 Hatak.D@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.26 E
Oddělení grantových programů
 Hasoňová Eva, Ing. 564 602 558 Hasonova.E@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.26 E
Oddělení regionálního rozvoje
 Holý Petr, Ing.vedoucí oddělení564 602 538 holy.p@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.15 E
 Hájková Ivona, Ing. 564 602 534724 650 145hajkova.ivona@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.16 E
Oddělení strategického plánování
 Hrůza Luděk 564 602 543 hruza.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.27 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
 Hájková Gabriela, Ing. 564 602 175724 650 248Hajkova.G@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.17 A
Oddělení tiskové
 Hošek Radim, Ing. 564 602 374724 650 269hosek.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
 Holbová Stanislava, Mgr. 564 602 828604 202 121holbova.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D
Oddělení sociální ochrany a prevence
 Beranová Monika, Mgr. 564 602 845734 694 513Beranova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D
 Hambálková Irena, Mgr. 564 602 844734 283 438Hambalkova.I@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 D
Oddělení sociálních služeb
 Hondlová Lenka, Ing. Mgr. 564 602 816 hondlova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04a D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Herzánová Eva, JUDr. 564 602 956 herzanova.e@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.52 E
Oddělení mládeže a sportu
 Horký Petr, Mgr. 564 602 941 horky.p@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.56 E
Oddělení rozvoje vzdělávání
 Hadravová Jana, Ing., MPAvedoucí oddělení564 602 977724 650 131hadravova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.49 E
 Líbalová Lucie, Mgr. 564 602 930731 632 531libalova.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.48 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní péče
 Hanzalová Zuzana, Bc.  704 984 772Hanzalova.Z@kr-vysocina.czPelhřimov, Slovanského bratrství 1956, hlavní lůžk. budova, 3. podl., Inter. odd., č. dv.
 Havelková Monika, Bc. 564 602 469734 694 491havelkova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.09 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Horná Eva, Ing.vedoucí odboru564 602 512724 650 250horna.e@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.47 E
Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
 Hobza Tomáš, Ing. 564 602 201 Hobza.T@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.58 E
 Hodačová Klára, Bc. 564 602 364 Hodacova.K@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.68 E
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
 Hávová Šárka, Ing. 564 602 505 Havova.S@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.10 E
Oddělení zemědělství
 Hejda Milan, Ing. 564 602 366724 650 208Hejda.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.50 E
 Horáková Iva, Bc. 564 602 381 Horakova.I@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.52 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Sedláčková Helena, Bc. 564 602 115 sedlackova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Hávová Veronika, Bc. 564 602 187 Havova.V@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.07 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz