Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Hajnová Hana, Mgr.1. náměstkyně hejtmana564 602 139734 690 048Hajnova.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 A
 Houška Miroslav, Ing.náměstek hejtmana564 602 126602 739 759houska.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.33 A
 Hájek Pavel, Ing.radní564 602 147724 192 514hajek.pavel@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.29 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Hadrava Martin, Bc. 564 602 159724 650 289hadrava.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.04 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravní obslužnosti
 Haták David, Ing. 564 602 191 Hatak.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.28 C
Oddělení dopravy
 Hamáček Pavel, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 291724 650 202hamacek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
 Hrnčiar Jozef, Ing. 564 602 241 hrnciar.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C
 Veselská Veronika, Ing. 564 602 238 veselska.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C
Oddělení investiční a správy komunikací
 Hartmanová Pavlů Iveta, Ing. 564 602 216724 650 221hartmanova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.29 C
Oddělení projektového řízení
 Handa Radek, Ing.vedoucí oddělení564 602 189724 650 228handa.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.36 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Hekerle Lukáš, Bc. 564 602 231 Hekerle.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.24 C
Oddělení financování a výkaznictví obcí
 Vrzalová Marie 564 602 206 vrzalova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C
Oddělení účetnictví
 Hájková Jana 564 602 246 Hajkova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C
 Horká Olga, Ing. 564 602 385 horka.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
 Hanusová Žaneta, Ing. 564 602 714724 650 229Hanusova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.04
 Hartmann Libor, Ing. 564 602 705724 650 231hartmann.l@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.03
Oddělení veřejnosprávní kontroly
 Haláková Jana, Ing. 564 602 721724 650 172halakova.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.11


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kultury
 Hamáčková Ivana, Bc.vedoucí oddělení564 602 409724 650 133hamackova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 B
Oddělení památkové péče
 Hrbek Vít, Mgr. 564 602 358724 650 226hrbek.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení majetkoprávní
 Hartová Martina, Ing. 564 602 439 Hartova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 C
Oddělení správy realit
 Homola Oldřich, Ing. 564 602 326724 650 240homola.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Hanáková Kosourová Ivana, Ing. Bc., DiS.vedoucí odboru564 602 107724 650 243kosourova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Hanus Vlastimil 564 602 332724 650 174hanus.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.17 A
 Hosová Bohuslava 564 602 481 Hosova.B@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.20 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
 Havlík Tomáš, Bc., MBA 564 602 587 Havlik.T@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.04
 Hodačová Irena, Ing. 564 602 560 hodacova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.08
 Krtková Lucie, Ing. 564 602 533 krtkova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.08
Oddělení grantových programů
 Hasoňová Eva, Ing. 564 602 558 Hasonova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.12
Oddělení regionálního rozvoje
 Holý Petr, Ing.vedoucí oddělení564 602 538 holy.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.08
 Hájková Ivona, Ing. 564 602 534724 650 145hajkova.ivona@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.06
Oddělení strategického plánování
 Hrůza Luděk 564 602 543 hruza.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.11


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
 Hájková Gabriela, Bc. 564 602 175724 650 248Hajkova.G@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.17 A
Oddělení tiskové
 Hošek Radim, Ing. 564 602 374724 650 269hosek.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
 Holbová Stanislava, Mgr. 564 602 828 holbova.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D
Oddělení sociální ochrany a prevence
 Beranová Monika, Mgr. 564 602 845734 694 513Beranova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D
 Hambálková Irena, Mgr. 564 602 844734 283 438Hambalkova.I@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
Oddělení sociální správy
 Hrnčířová Petra, Ing.  704 984 772zajickova.p@kr-vysocina.czPelhřimov, Pražská 2462
Oddělení sociálních služeb
 Havelková Monika, Bc. 564 602 843734 694 491havelkova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Herzánová Eva, JUDr. 564 602 956 herzanova.e@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 311
Oddělení financování školství
 Hošková Helena 564 602 928 hoskova.h@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 313
Oddělení mládeže a sportu
 Horký Petr, Mgr. 564 602 941 horky.p@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108
Oddělení rozvoje vzdělávání
 Hadravová Jana, Ing., MPAvedoucí oddělení564 602 977724 650 131hadravova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 209
 Líbalová Lucie, Mgr. 564 602 930731 632 531libalova.l@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Holéczyová Darina, Bc. 564 602 458724 650 110Holeczyova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 D
Oddělení zdravotní správy
 Havlová Zuzana, Bc. 564 602 453734 694 502smolikova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Horná Eva, Ing.vedoucí odboru564 602 512724 650 250horna.e@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.04
Oddělení integrované prevence (odpady, ovzduší)
 Hrůzová Simona, Ing. 564 602 528 hruzova.s@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.16
Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
 Hobza Tomáš, Ing. 564 602 201 Hobza.T@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.26 C
 Hodačová Klára, Bc. 564 602 364 Hodacova.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.09 A
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
 Hávová Šárka, Ing. 564 602 505 Havova.S@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.18
Oddělení zemědělství
 Hejda Milan, Ing. 564 602 366724 650 208Hejda.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.10 A
 Hodač Ondřej 564 602 591 Hodac.O@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.32 B
 Horáková Iva, Bc. 564 602 381 Horakova.I@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.32 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Sedláčková Helena, Bc. 564 602 115 sedlackova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Huďová Kristina, Ing. 564 602 187 Hudova.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.07 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz