Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení majetkoprávní
 Gadlinová Blanka, Ing. 564 602 228 Gadlinova.B@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Grubauer Milan 564 602 396724 650 135grubauer.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
 Gregor Zdeněk, Ing. 564 602 379 Gregor.Z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.27 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz