Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
nepřítomen Gregor Zdeněk, Ing. 564 602 379 Gregor.Z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.27 C
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
nepřítomen Gottfried Jaroslav, Ing. 564 602 510 gottfried.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.03


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Grubauer Milan 564 602 396724 650 135grubauer.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz