Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Franěk Pavel, Mgr.1. náměstek hejtmana564 602 139724 294 140franek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 A
 Fischerová Jana, Ing., CSc.náměstkyně hejtmana564 602 124606 717 194fischerova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 A
 Fialová Jana, Ing., MBAradní564 602 147732 553 693fialova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.29 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Frajová Dana 564 602 279724 650 158frajova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.23 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Flek Jan, Bc. 564 602 330 flek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 D


Odbor majetkovýorg.strfax: +420564602433

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení majetkoprávní
nepřítomen Flekalová Iva, Bc. 564 602 285 flekalova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Fryšová Iveta, doc.RNDr., Ph.D.vedoucí odboru564 602 546724 650 180frysova.i@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.06
Oddělení grantových programů
nepřítomen Fousová Radka, Bc. 564 602 539 Fousova.R@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.10


Odbor sociálních věcíorg.strfax: +420564602427

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
nepřítomen Fejt Martin, Bc. 564 602 836 fejt.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D
Oddělení sociálních služeb
nepřítomen Volavková Erika, Bc., DiS. 564 602 825 volavkova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení stavebního řádu
nepřítomen Fuchs Jiří 564 602 196 fuchs.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.25 C


Odbor zdravotnictvíorg.strfax: +420564602435

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní péče
nepřítomen Eisová Veronika, Ing. 564 602 467 Fialkova.V@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.10 D
nepřítomen Fialová Kateřina, Ing. 564 602 468 Fialova.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.10 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
nepřítomen Fryš Michal, Mgr. 564 602 504724 650 207frys.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.09


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Fikarová Eva, Ing. 564 602 102 fikarova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A
nepřítomen Fortelná Iva, Ing. 564 602 476 fortelna.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 D


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz