Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Fabeš Roman, Mgr.náměstek hejtmana564 602 124725 101 002fabes.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení účetnictví
 Fišerová Pavla, Ing. 564 602 233 fiserova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
 Ferancová Eliška, Ing. 564 602 715724 650 245Ferancova.E@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.56 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení majetkoprávní
 Flekalová Iva, Bc. 564 602 285 flekalova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Frajová Dana 564 602 279724 650 158frajova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.23 C
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Fiedler Jaroslav 564 602 312724 650 286Fiedler.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.15 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Fryšová Iveta, doc.RNDr., Ph.D.vedoucí odboru564 602 546724 650 180frysova.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.14 E
Oddělení grantových programů
 Fousová Radka, Bc. 564 602 539 Fousova.R@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.06 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
 Fejt Martin, Bc. 564 602 836 fejt.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 D
Oddělení sociálních služeb
 Volavková Erika, Bc., DiS. 564 602 825 volavkova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení stavebního řádu
 Fuchs Jiří 564 602 196 fuchs.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.13 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Fialová Sofie 564 602 458724 650 110Fialova.S@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 D
Oddělení zdravotní péče
 Fischerová Jana, Mgr. 564 602 472 fischerova.j2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.09 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
 Fryš Michal, Mgr. 564 602 504724 650 207frys.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.29 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Fialová Lucie, Mgr. 564 602 102 Fialova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A
 Fortelná Iva, Ing. 564 602 476 fortelna.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.10 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Faltusová Eva 564 602 443 Faltusova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.26 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz