Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

Odbor kontrolyorg.strfax: +420564602434

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení veřejnosprávní kontroly
nepřítomen Haláková Jana, Ing. 564 602 721724 650 172halakova.j@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.11


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení mládeže a sportu
nepřítomen Albrechtová Jana, Bc. 564 602 942 albrechtova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz