Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Schrek Vítězslav, Mgr., MBAhejtman564 602 140736 523 653schrek.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 A
 Hajnová Hana, Mgr.1. náměstkyně hejtmana564 602 139734 690 048Hajnova.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 A
 Novotný Vladimír, Ing.2. náměstek hejtmana564 602 144731 546 469novotny.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.11 A
 Fabeš Roman, Mgr.náměstek hejtmana564 602 124725 101 002fabes.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 A
 Houška Miroslav, Ing.náměstek hejtmana564 602 126602 739 759houska.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.33 A
 Břížďala Jan, RNDr.radní564 602 148737 209 799brizdala.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 A
 Hájek Pavel, Ing.radní564 602 147724 192 514hajek.pavel@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.29 A
 Janoušek Karel, Mgr.radní564 602 135777 688 843janousek.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.10 A
 Tourek Jan, Mgr.radní564 602 137777 567 022tourek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.13 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Kadlec Zdeněkředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina564 602 250724 650 114kadlec.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.21 C
 Janoušková Eva, Ing.zástupce ředitele - ředitel sekce ekonomiky a podpory564 602 150724 650 150janouskova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.06 C
 Březina Miroslav, Ing.zástupce ředitele - ředitel sekce pro službu veřejnosti564 602 344724 650 118brezina.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.05 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Buřičová Dana, Ing.vedoucí odboru564 602 331724 650 107buricova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.05 D
 Hadrava Martin, Bc. 564 602 159724 650 289hadrava.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.04 D
 Jaroš Miroslav, Ing. 564 602 168724 060 202Jaros.Miroslav@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.04 D
 Kabátek Petr, Ing. 564 602 113734 694 503kabatek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.04 D
 Lisa Karel, Ing. 564 602 339724 650 290Lisa.Karel@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.04 D
 Marek Dominik, Ing. 564 602 325724 650 242Marek.Dominik@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 D
 Nachtnebel Michal, Ing. 564 602 157 nachtnebel.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 D
 Řáda Filip, Bc. 564 602 156 Rada.F@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Bartoš Pavel, Ing.vedoucí odboru564 602 237724 650 138bartos.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.28 C
 Motlová Hana, Mgr. 564 602 286724 650 222motlova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
 Novák Miroslav, Mgr. 564 602 442 Novak.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.29 C
 Váňová Kamila 564 602 234 vanova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.29 C
Oddělení dopravní obslužnosti
 Zikán Václav, Ing.vedoucí oddělení564 602 178724 650 204zikan.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.30 C
 Chalupová Stanislava, DiS. 564 602 403724 650 211Chalupova.S@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.44 C
 Honzlová Lenka, DiS. 564 602 191 Honzlova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
 Koubek Štěpán, Mgr., MBA 564 602 380 Koubek.S@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C
 Milfajt Libor 564 602 669 Milfajt.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.41 C
 Myšková Jana, Ing. 564 602 392 Myskova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
 Němec Jan, Bc. 564 602 388 nemec.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C
 Němec Lukáš, Bc. 564 602 288 Nemec.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.41 C
 Neubauer Dominik, DiS. 564 602 667 Neubauer.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.41 C
 Oberreiterová Pavlína, Ing. 564 602 257 oberreiterova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
 Prášil Petr, Ing. 564 602 255 Prasil.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C
 Straková Lenka, Ing. 564 602 404 Strakova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C
 Šalandová Veronika, Ing. 564 602 287 Salandova.V@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
 Torgalo Alexandr, Mgr. 564 602 399 Torgalo.A@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
 Vodička Petr, Ing. 564 602 402 Vodicka.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.44 C
Oddělení dopravy
 Hamáček Pavel, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 291724 650 202hamacek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.09 C
 Burianová Darina, Bc. 564 602 238 Burianova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
 Ďásková Jana 564 602 394 Daskova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 C
 Hrnčiar Jozef, Ing. 564 602 241 hrnciar.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
 Kasalová Zdeňka, Ing. 564 602 290724 650 188kasalova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C
 Knoflíčková Barbora, DiS. 564 602 244 knoflickova.b@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 C
 Krpálková Marcela, Mgr. 564 602 254 Krpalkova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
 Macura Jiří, Ing. 564 602 292724 650 218macura.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.44 C
 Marešová Vlasta 564 602 390 Maresova.V@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 C
 Mátlová Markéta, Mgr. Ing. 564 602 393 matlova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C
 Petr Martin, Ing. 564 602 412 petr.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.43 C
 Petr Matěj, Bc. 564 602 245 Petr.M2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.43 C
 Plevová Petra, Bc. 564 602 329 Plevova.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.44 C
 Půžová Lada 564 602 243734 694 501puzova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C
 Straková Karla 564 602 391 strakova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C
Oddělení investiční a správy komunikací
 Juránek Stanislav, Ing.vedoucí oddělení564 602 229734 694 516juranek.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.26 C
 Blaha Daniel, Ing. 564 602 441724 650 184blaha.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.29 C
 Boček Jan, Mgr. 564 602 256 bocek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.27 C
 Dokulil Miroslav, Ing. 564 602 222734 694 517dokulil.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.26 C
 Hartmanová Pavlů Iveta, Ing. 564 602 216724 650 221hartmanova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.26 C
 Lojda Jiří, Mgr. Ing. 564 602 217724 650 197lojda.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.27 C
 Pípal Tomáš 564 602 386724 650 186pipal.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.29 C
 Procházková Lenka, Bc. 564 602 378 prochazkova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.28 C
 Šedová Irena, Ing. 564 602 274724 650 237sedova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.29 C
 Weidemannová Radka, Ing. 564 602 181 weidemannova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.28 C
Oddělení projektového řízení
 Handa Radek, Ing.vedoucí oddělení564 602 189724 650 228handa.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.28 C
 Opatová Radka, Ing. 564 602 203 opatova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C
 Vaňková Mirka, Ing. 564 602 186 vankova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C
 Žižka Radek, Ing. 564 602 192 zizka.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Tulis Pavel, Ing. Bc.vedoucí odboru564 602 232734 694 511tulis.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.23 C
 Hekerle Lukáš, Bc. 564 602 231 Hekerle.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.24 C
 Zemanová Martina, Bc., DiS. 564 602 280734 690 063zemanova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C
Oddělení financování a výkaznictví obcí
 Martinů Hana, Ing.vedoucí oddělení564 602 398734 690 057martinu.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 C
 Dvořáková Iva 564 602 224 dvorakova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C
 Janoušek Pavel, Ing. 564 602 261 janousek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.21 C
 Karásková Jana 564 602 240 karaskova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
 Křemínská Marie 564 602 574 kreminska.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
 Kružíková Dita 564 602 578 Kruzikova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
 Landová Jana 564 602 570 landova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
 Nejedlá Věra 564 602 572 nejedla.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
 Pařilová Petra, Ing. 564 602 569 Parilova.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
 Rezničenková Irena, Ing. 564 602 594724 650 260reznicenkova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
 Strnadová Stanislava 564 602 273 strnadova.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C
 Šebestová Petra 564 602 239 sebestova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C
 Vídenská Jana 564 602 242 videnska.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
Oddělení rozpočtu a financování
 Kopecká Jaroslava, Ing.vedoucí oddělení564 602 230734 694 507kopecka.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.22 C
 Bečková Marie 564 602 190 Beckova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.21 C
 Benešová Pavla, Ing. 564 602 384734 690 062benesova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.22 C
 Konířová Martina, DiS. 564 602 294 konirova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C
 Paulíková Radka 564 602 597 paulikova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C
 Rosická Monika 564 602 223 Rosicka.M2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C
 Sošková Hana, Ing. 564 602 265734 694 510soskova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C
Oddělení účetnictví
 Bergerová Markéta, Ing.vedoucí oddělení564 602 289734 694 509bergerova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
 Fišerová Pavla, Ing. 564 602 233 fiserova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
 Hájková Jana 564 602 246 Hajkova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C
 Hejsková Michaela 564 602 277 hejskova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C
 Horká Olga, Ing. 564 602 385 horka.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
 Kasalová Jana, Bc. 564 602 389 Kasalova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C
 Kourková Eva 564 602 247 kourkova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
 Marková Hana, Bc. 564 602 252 Markova.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C
 Urbanová Lenka 564 602 236 urbanova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Pavlinec Petr, Ing.vedoucí odboru564 602 114724 650 102pavlinec.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.14 D
 Jáchim Václav, Ing. 564 602 346724 650 203jachim.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.15 A
 Jiráková Klára, Mgr. 564 602 341606 486 742jirakova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
 Rudiková Daniela, Ing. 564 602 348 Rudikova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
 Šťastná Dana, Ing. 564 602 340 Stastna.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D
 Veselá Iveta, Ing. 564 602 104734 337 856vesela.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
Oddělení správy databází a aplikací
 Krotký Jaroslav, Ing.vedoucí oddělení564 602 109724 650 193krotky@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
 Bobek František, Ing. 564 602 314724 650 232bobek.f@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
 Čermák Petr 564 602 316603 931 621cermak.petr@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
 Kolář Jiří, Mgr. 564 602 319728 500 563Kolar.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
 Lysa Milan, Bc. 564 602 323724 650 282lysa.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
 Mastný Antonín 564 602 311724 650 238mastny.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
 Štikar Jan 564 602 318776 271 486Stikar.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
 Žák Karel, Ing. 564 602 309724 650 120zak.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
Oddělení správy GIS
 Jůzl Lubomír, Ing.vedoucí oddělení564 602 161724 650 215juzl.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D
 Novák Petr, Ing. 564 602 158 novak.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D
 Pazour Jan, Bc. 564 602 166 Pazour.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D
 Smejkalová Marie, Ing. 564 602 167734 690 070Smejkalova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D
 Tejkal Martin, Ing., Ph.D. 564 602 160 tejkal.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D
Oddělení správy sítě
 Procházka Martin, Ing.vedoucí oddělení564 602 110604 223 078prochazka.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
 Benák Martin 564 602 349725 897 330Benak.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
 Bišof Petr, Bc. 564 602 335734 690 043Bisof.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
 Brychta Radek 564 602 322724 650 219brychta.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
 Krejčí Jan, Bc. 564 602 324734 694 486Krejci.J2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
 Matys Dušan 564 602 342724 650 233matys.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
 Vaněk Petr, Ing. 564 602 347724 650 191vanek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Ňachaj Michal, Ing.vedoucí odboru564 602 701724 650 141nachaj.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.59 E
 Labudová Alena, JUDr. 564 602 717724 650 198labudova.a@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.55 E
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
 Šenk Josef, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 728724 650 220Senk.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.51 E
 Boháčková Vejskalová Martina, Ing. 564 602 726724 650 261BohackovaVejskalova.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.48 E
 Burešová Simona, Ing. 564 602 719724 650 256Buresova.S@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.53 E
 Ferancová Eliška, Ing. 564 602 715724 650 245Ferancova.E@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.56 E
 Hanusová Žaneta, Ing. 564 602 714724 650 229Hanusova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.48 E
 Hartmann Libor, Ing. 564 602 705724 650 231hartmann.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.56 E
 Hlaváčková Petra, Bc. 564 602 716724 650 258Hlavackova.P@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.54 E
 Leixnerová Jaroslava, Ing. 564 602 720724 650 209Leixnerova.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.54 E
 Pejcha Jiří, Ing. 564 602 709724 650 170Pejcha.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.49 E
 Simandlová Šárka, Ing. 564 602 723724 650 205Simandlova.S@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.58 E
 Sušilová Lenka, Bc. 564 602 708724 650 225susilova.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.50 E
 Vecheta Michael, Ing. 564 602 718724 650 259Vecheta.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.49 E
 Zápotočný Luboš, Ing. 564 602 727724 650 223Zapotocny.L@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.53 E
 Ženčáková Arnoštka, RNDr. 564 602 707724 650 287Zencakova.A@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.56 E
Oddělení veřejnosprávní kontroly
 Ďásková Iva, Ing.vedoucí oddělení564 602 702724 650 200daskova.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.47 E
 Jednotová Martina, Ing. 564 602 711724 650 244Jednotova.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.46 E
 Kosmáková Lucie, Ing. 564 602 724724 650 264kosmakova.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.44 E
 Křivánková Zdeňka, Ing. 564 602 725724 650 139Krivankova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.46 E
 Rychlá Kateřina, Bc. 564 602 721724 650 172Rychla.K@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.44 E
 Sedláková Marie, Ing. 564 602 710724 650 279sedlakova.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.44 E
 Zápotočný Stanislav, Ing. 564 602 713724 650 179zapotocny.s@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.46 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Seidl Ladislav, Ing., MBAvedoucí odboru564 602 248724 650 127seidl.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.11 B
 Buňat Pavel, Ing. 564 602 410734 694 482Bunat.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 B
 Mareček Filip, Mgr. 564 602 352 Marecek.F@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 B
 Stejskal Petr, Ing. 564 602 354734 694 505stejskal.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 B
 Švarcová Veronika, Bc. 564 602 355 Svarcova.V2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 B
 Voborská Dita, Mgr. 564 602 353 Voborska.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 B
Oddělení kultury
 Hamáčková Ivana, Bc.vedoucí oddělení564 602 409724 650 133hamackova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 B
 Komínová Jana, DiS. 564 602 249724 650 105kominova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 B
 Novotná Lenka, Mgr. 564 602 382 novotna.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 B
 Skryjová Martina, Bc., DiS. 564 602 169 skryjova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 B
 Tymová Jana, Ing. et Ing. 564 602 260 Tymova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 B
 Vejmělková Dvořáková Tereza 564 602 295 VejmelkovaDvorakova.T@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 B
Oddělení památkové péče
 Čermáková Olga, Ing. arch.vedoucí oddělení564 602 351724 650 212cermakova.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.18 B
 Hrbek Vít, Mgr. 564 602 358724 650 226hrbek.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 B
 Panáčková Jaroslava 564 602 296724 650 147panackova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 B
 Zadražilová Jana, Mgr. et Mgr. 564 602 357 zadrazilova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.18 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Berka Zdeněk, Ing.vedoucí odboru564 602 205724 650 190berka.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.24 C
 Křečková Renáta 564 602 219 Kreckova.R@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.30 C
 Mikésková Jitka, Mgr.veřejné zakázky564 602 415724 650 272mikeskova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.30 C
 Nestrojilová Ivana, Bc., DiS.veřejné zakázky564 602 417 nestrojilova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.30 C
 Nováková Monika, Ing. 564 602 361724 650 185Novakova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.38 C
 Vávrová Martina 564 602 215 vavrova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.23 C
Oddělení investiční a správy realit
 Kalina Jan, Ing.vedoucí oddělení564 602 419724 650 121kalina.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 C
 Benda Jiří, Ing. 564 602 272734 690 044benda.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C
 Homola Oldřich, Ing. 564 602 326724 650 240homola.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 C
 Janů Radomír, Ing. 564 602 283724 650 175janu.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 C
 Kadlec Josef, Ing. 564 602 362602 337 641Kadlec.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C
 Kocmánek Martin 564 602 214724 650 153Kocmanek.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 C
 Liška Pavel, Ing., Ph.D. 564 602 275724 650 247Liska.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 C
 Novotný Pavel, Ing. 564 602 221724 650 280novotny.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 C
 Palánová Dagmar 564 602 204724 650 192Palanova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 C
 Prokop Jan, Ing. 564 602 276728 739 891Prokop.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C
Oddělení majetkoprávní
 Krepčík Petr, Ing.vedoucí oddělení564 602 413724 650 199krepcik.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 C
 Bartušková Martina, Ing. 564 602 416 Bartuskova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C
 Brodská Blanka, Ing. 564 602 281 Brodska.B@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C
 Chmela Vlastimil, Ing. 564 602 414724 650 236chmela.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C
 Flekalová Iva, Bc. 564 602 285 flekalova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C
 Hanusková Sára, Bc. 564 602 437 Hanuskova.S@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C
 Hartová Martina, Ing. 564 602 439 Hartova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.36 C
 Jaroš Marek, Bc. 564 602 193724 650 119jaros.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C
 Košmider Jan, Mgr. 564 602 282 Kosmider.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 C
 Kučerová Eliška, Ing. 564 602 228 Kucerova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.36 C
 Labudová Alena, Ing. 564 602 227 Labudova.A2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C
 Pikla Jozef, Ing. 564 602 438724 650 177Pikla.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C
 Semotamová Michaela, Bc. 564 602 278 Semotamova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.36 C
 Zimolová Hana, Ing. 564 602 226724 650 227zimolova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Hanáková Kosourová Ivana, Ing. Bc., DiS.vedoucí odboru564 602 107724 650 243kosourova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.22 C
 Činčárová Jana 564 602 151 cincarova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.25 C
 Dočkalová Jana 564 602 143 dockalova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.24 C
 Frajová Dana 564 602 279724 650 158frajova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.23 C
 Křížová Leontina, Bc. 564 602 251734 690 050Krizova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.23 C
 Menclová Eva 564 602 149 Menclova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.21 C
 Navrátilová Denisa, Bc. 564 602 418 navratilova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.25 C
 Navrátilová Marcela 564 602 105 navratilova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.21 C
 Plachá Eva, Ing. 564 602 106 placha.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.23 C
Oddělení provozně ekonomické a spisové služby
 Brabencová Dita, Ing.vedoucí oddělení564 602 345734 690 054brabencova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
 Baráková Lenka 564 602 123 barakova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
 Coufalová Andrea 564 602 101 Coufalova.A@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
 Dufková Iveta 564 602 343 dufkova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 A
 Petreková Iva 564 602 118 Petrekova.I@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
 Pitříková Pavla 564 602 155724 650 115Pitrikova.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
 Svěráková Jitka 564 602 297 sverakova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
 Škrdlová Zuzana 564 602 359 skrdlova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
 Vokurková Alena 564 602 343 vokurkova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 A
Oddělení správy budov a autoprovozu
 Jelínek Petrvedoucí oddělení564 602 321724 650 129jelinek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.13 A
 Brabencová Marcela 564 602 481 Brabencova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.20 C
 Čápová Eva 564 602 481 Capova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.20 C
 Fiedler Jaroslav 564 602 312724 650 286Fiedler.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.15 C
 Grubauer Milan 564 602 396724 650 135grubauer.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C
 Hanus Vlastimil 564 602 332724 650 174hanus.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.17 A
 Hosová Bohuslava 564 602 481 Hosova.B@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.20 C
 Kliková Eva 564 602 481 Klikova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.20 C
 Kliková Tereza 564 602 481 Klikova.T@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.20 C
 Pospíchal Martin 564 602 313724 650 268Pospichal.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.15 C
 Schreková Pavla 564 602 482 Schrekova.P@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 0.16 E
 Sirko Maryna 564 602 482 Sirko.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 0.16 E
 Šalanda Martin 564 602 397724 650 168Salanda.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C
 Vrábel Libor 564 602 194724 650 255Vrabel.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C
 Zábojová Marie 564 602 481 Zabojova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.20 C
 Zálešák Libor 564 602 395724 650 230zalesak.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Fryšová Iveta, doc.RNDr., Ph.D.vedoucí odboru564 602 546724 650 180frysova.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.14 E
 Marková Miroslava 564 602 537 markova.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.13 E
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
 Jež Jan, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 563724 650 194jez.jan@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.12 E
 Brücknerová Monika, Ing. 564 602 548 brucknerova.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.09 E
 Hasoňová Eva, Ing. 564 602 558 Hasonova.E@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.12 E
 Hodačová Irena, Ing. 564 602 560 hodacova.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.28 E
 Krpálková Ivana, Bc. 564 602 551 Krpalkova.I@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.11 E
 Krtková Lucie, Ing. 564 602 533 krtkova.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.10 E
 Michelfeitová Pavlína, Ing. 564 602 554 michelfeitova.p@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.09 E
 Šloufová Marcela, Bc. 564 602 547 Sloufova.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.28 E
 Šprynarová Božena 564 602 500 sprynarova.b@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.09 E
 Tlustoš Petr, Mgr. 564 602 588 tlustos.p@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.11 E
 Voláková Dana, Ing. 564 602 540 volakova.d@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.10 E
Oddělení energetiky
 Havlík Tomáš, Bc., MBAvedoucí oddělení564 602 587724 650 100Havlik.T@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.07 E
 Haták David, Ing. 564 602 544 Hatak.D@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.26 E
 Schebesta Jakub, Ing. 564 602 556 Schebesta.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.06 E
Oddělení grantových programů
 Čáp Martin, Bc.vedoucí oddělení564 602 589724 650 292cap.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.25 E
 Badalíková Lenka, Mgr. 564 602 552 Badalikova.L@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.23 E
 Bartůšková Pavla, Ing. 564 602 581 Bartuskova.P@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.06 E
 Šimková Veronika, Ing. Bc. 564 602 545 Simkova.V2@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.27 E
 Tlačbabová Iveta, Ing. 564 602 536 Tlacbabova.I@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.26 E
 Zítková Alena, Bc. 564 602 535 zitkova.a@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.23 E
Oddělení regionálního rozvoje
 Holý Petr, Ing.vedoucí oddělení564 602 538 holy.p@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.15 E
 Fousová Radka, Bc. 564 602 539 Fousova.R@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.24 E
 Hájková Ivona, Ing. 564 602 534724 650 145hajkova.ivona@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.16 E
 Kropáčková Lucie, Bc. 564 602 564724 650 276Kropackova.L@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.18 E
 Matoušková Lenka, Ing. 564 602 549724 650 278matouskova.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.15 E
 Policarová Jana, DiS. 564 602 585 Policarova.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.24 E
 Pykalová Dita, Ing. 564 602 582 pykalova.d@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.18 E
 Říčan Jan, Ing. 564 602 531724 650 144Rican.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.16 E
 Ryklová Štěpánka, Bc., M.A. 564 602 550724 650 271Ryklova.S@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.17 E
 Sedmíková Eva, Mgr. 564 602 559 Sedmikova.E@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.18 E
 Sklenář Oldřich, Mgr. 564 602 562724 650 149sklenar.o@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.17 E
Oddělení strategického plánování
 Vichr Dušan, Mgr.vedoucí oddělení564 602 541724 650 195vichr.d@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.27 E
 Hrůza Luděk 564 602 543 hruza.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.27 E
 Molák Miloš, Mgr. 564 602 542 molak.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.26 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Šteklová Ivana, Ing.vedoucí odboru564 602 128724 650 140steklova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.28 A
 Nosková Veronika 564 602 125724 650 157noskova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 A
 Říhová Obdržálková Veronika, Mgr. 564 602 127 rihova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 A
Oddělení kanceláře hejtmana
 Svobodová Kateřina, Bc., MBA,LL.M.vedoucí oddělení564 602 152724 650 156svobodova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 A
 Kratochvílová Marta 564 602 306724 650 249Kratochvilova.Marta@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 A
 Krupičková Renata, Ing. 564 602 373724 650 162krupickova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A
 Matysová Lenka 564 602 162724 650 152matysova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 A
 Oulehlová Eva 564 602 132724 650 151oulehlova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 A
 Pospíchalová Petra 564 602 130724 650 159pospichalova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.19 A
 Říhová Martina 564 602 142724 650 124rihova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.27 A
 Spurná Lucie 564 602 141724 650 155spurna.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A
 Tůmová Lucie 564 602 336724 650 111tumova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.27 A
 Váchová Eliška 564 602 138724 650 154vachova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A
 Večeřová Kristýna 564 602 372724 650 160Vecerova.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 A
 Vrábelová Dana, Bc. 564 602 133725 100 010vrabelova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 A
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
 Nulíček Jaroslav, Bc.vedoucí oddělení564 602 131724 650 183nulicek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 A
 Dvořák Pavel, Ing. Bc. 564 602 122724 650 234dvorak.pavel@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 A
 Hájková Gabriela, Ing. 564 602 175724 650 248Hajkova.G@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.17 A
 Pokorný Josef, Ing. 564 602 164724 650 206pokorny.josef@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.17 A
 Schell Radim, Ing. 564 602 320724 650 235schell.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 A
Oddělení tiskové
 Svatošová Jitka, Ing.vedoucí oddělení564 602 328724 650 123svatosova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.23 A
 Beňová Marie, Mgr. 564 602 305724 650 270Benova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.23 A
 Hošek Radim, Ing. 564 602 374724 650 269hosek.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A
 Neuwirthová Eva, Ing. 564 602 308724 650 161neuwirthova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.23 A
Oddělení vnějších vztahů
 Čech Zbyněk, Ing.vedoucí oddělení564 602 146724 650 165cech.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 A
 Dočekalová Hana, Mgr. 564 602 338725 100 004docekalova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 A
 Doleželová Terezie, Mgr. 564 602 337724 650 224dolezelova.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 A
 Skála Jan, Mgr. 564 602 367724 650 265skala.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Švarcová Věra, JUDr.vedoucí odboru564 602 819724 650 126svarcova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.10 D
 Poulová Pavla, Ing. Bc. 564 602 841724 650 241poulova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 D
Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
 Sýkora Roman, Bc.vedoucí oddělení564 602 818724 650 281sykora.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D
 Doležalová Aneta, Ing. 564 602 813 Dolezalova.A@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D
 Fejt Martin, Bc. 564 602 836 fejt.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 D
 Holbová Stanislava, Mgr. 564 602 828604 202 121holbova.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D
 Kumpa Jakub, Bc. 564 602 820734 694 480kumpa.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D
 Vaněk Petr, Mgr. 564 602 812734 694 485Vanek.Petr@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 D
Oddělení sociální ochrany a prevence
 Jelínek Martin, Mgr.vedoucí oddělení564 602 848734 694 514jelinek.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 D
 Ambrožová Daniela, Mgr. 564 602 839 ambrozova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D
 Beranová Monika, Mgr. 564 602 845734 694 513Beranova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D
 Hambálková Irena, Mgr. 564 602 844734 283 438Hambalkova.I@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 D
 Kafka Jiří, Bc. 564 602 846734 694 525Kafka.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D
 Krčková Eva, Bc. 564 602 824734 694 520Krckova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
 Němcová Jana, Mgr. 564 602 859734 694 522Nemcova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
 Požárová Lenka, Mgr. 564 602 847734 694 523Pozarova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
 Průšová Miluše, Bc., DiS. 564 602 842734 694 521Prusova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D
 Špinarová Simona, Mgr. 564 602 823734 694 524spinarova.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
 Vomelová Simona, Bc.  734 261 947Vomelova.S@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D
Oddělení sociální správy
 Šteflová Helena, Mgr., MBAvedoucí oddělení564 602 821724 650 257steflova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 D
 Bartů Lumír, Mgr. 564 602 826734 694 483bartu.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
 Beránková Juchelková Zdeňka, Bc. 564 602 862 Berankova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.03 D
 Komínková Eva, Mgr., DiS. 564 602 850724 650 285kominkova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
 Křížová Táňa, Mgr. 564 602 811724 650 136krizova.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
 Mikletičová Lenka, Ing. 564 602 858608 437 308Mikleticova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 D
 Němečková Daniela 564 602 857605 123 312Nemeckova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 D
 Tkáčová Michaela, Bc. et Bc. 564 602 861 Tkacova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.03 D
 Vojtěchová Magdaléna, Mgr., MBA 564 602 860 Vojtechova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.03 D
 Zerza Lukáš, Ing., DiS. 564 602 829 zerza.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 D
 Žáková Lenka 564 602 809 zakova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
Oddělení sociálních služeb
 Bína Jiří, Mgr.vedoucí oddělení564 602 817724 650 196bina.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D
 Hondlová Lenka, Ing. Mgr. 564 602 816 hondlova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04a D
 Kaňka Josef 564 602 849603 808 192Kanka.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 D
 Píbilová Kateřina, Ing. 564 602 807734 694 481pibilova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 D
 Piňosová Eva 564 602 840734 690 061Pinosova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04 D
 Pojerová Pavla 564 602 810 Pojerova.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
 Přibilová Jitka, Ing. 564 602 837 Pribilova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
 Šálková Dana, Ing. 564 602 838724 650 283salkova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D
 Šandera Michal, Bc. 564 602 808734 694 488sandera.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D
 Švanda Petr, Mgr. 564 602 834724 650 288svanda.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D
 Tvarůžková Olga, Mgr. 564 602 833734 694 490tvaruzkova.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04a D
 Volavková Erika, Bc., DiS. 564 602 825 volavkova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Králík Ondřej, Ing.vedoucí odboru564 602 954724 650 164kralik.o@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.45 E
 Brožová Lucie, Mgr. 564 602 978 Brozova.L@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.52 E
 Herzánová Eva, JUDr. 564 602 956 herzanova.e@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.52 E
 Staňková Kružíková Kamila 564 602 953 StankovaKruzikova.K@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.44 E
Oddělení financování školství
 Vlachová Alena, Ing.vedoucí oddělení564 602 937724 650 112vlachova.a@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.51 E
 Baštová Jitka 564 602 931 bastova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.49 E
 Bromová Inka 564 602 925 bromova.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.67 E
 Dobrovolná Aneta 564 602 927 Dobrovolna.A@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.67 E
 Dolejší Helena, Bc. 564 602 962 dolejsi.h@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.47 E
 Dvořáková Vlasta 564 602 963 dvorakova.v@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.47 E
 Kafková Jitka 564 602 936 kafkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.50 E
 Kloudová Jana 564 602 929 Kloudova.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.48 E
 Kučerová Jana 564 602 926 kucerova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.49 E
 Pavelcová Zuzana 564 602 933 pavelcova.z@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.50 E
 Procházková Olga 564 602 973 prochazkova.o@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.48 E
 Rührová Pavlína 564 602 928 Ruhrova.P@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.67 E
Oddělení mládeže a sportu
 Kastner Milan, Ing.vedoucí oddělení564 602 971724 650 274kastner.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.55 E
 Beneš Zdeněk, Ing. 564 602 940724 650 173Benes.Z@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.56 E
 Čermáková Jana, Bc. 564 602 939 cermakova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.54 E
 Horký Petr, Mgr. 564 602 941 horky.p@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.56 E
 Němcová Kateřina 564 602 935 nemcova.k@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.54 E
 Vodová Jana, Bc. 564 602 942 vodova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.56 E
Oddělení organizace školství
 Stejskal Luboš, Ing.vedoucí oddělení564 602 943724 650 263stejskal.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.65 E
 Čurdová Pavlů Jaroslava, Bc. 564 602 964 CurdovaPavlu.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.53 E
 Johanidesová Olga 564 602 955 johanidesova.o@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.63 E
 Kahounová Dominika, Mgr. 564 602 949 Kahounova.D@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.63 E
 Smetanová Karolína, Ing. 564 602 944724 650 210Smetanova.K@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.66 E
 Šimonová Hana, Mgr. 564 602 957 Simonova.H@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.53 E
 Šumpichová Jaroslava, Mgr. 564 602 951734 690 047sumpichova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.66 E
Oddělení rozvoje vzdělávání
 Hadravová Jana, Ing., MPAvedoucí oddělení564 602 977724 650 131hadravova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.49 E
 Kölblová Renata, Ing. 564 602 950 Koelblova.R@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.66 E
 Líbalová Lucie, Mgr. 564 602 930731 632 531libalova.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.48 E
 Plavcová Růžena, Bc. 564 602 952731 632 532Plavcova.R@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.48 E
 Sochorová Lenka, Bc. 564 602 945 Sochorova.L@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.66 E
 Šprinclová Marie, Mgr. 564 602 947 sprinclova.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.49 E
 Vacková Zdeňka, Bc. 564 602 967734 694 527vackova.z@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 4.48 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Kučerová Monika, Ing.vedoucí odboru564 602 199724 650 104Kucerova.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.17 E
 Zezulková Marcela 564 602 198 zezulkova.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.16 E
Oddělení stavebního řádu
 Kolman Ivan, Ing.vedoucí oddělení564 602 210734 694 484kolman.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.12 E
 Císařová Ivana, JUDr. 564 602 262 cisarova.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.13 E
 Dlouhá Alena, Ing. 564 602 369 dlouha.a@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.09 E
 Fuchs Jiří 564 602 196 fuchs.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.13 E
 Krejčí Vítězslav, Mgr. 564 602 202 Krejci.V@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.09 E
 Nováková Kateřina, Ing. 564 602 310 Novakova.K2@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.10 E
 Šindelková Jana, Ing. 564 602 197 sindelkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.11 E
 Škarydová Iva, Ing. 564 602 370 Skarydova.I@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.11 E
 Urbancová Sylva, Ing. 564 602 269 urbancova.s@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.10 E
Oddělení územního plánování
 Zapletal Marian, Ing.vedoucí oddělení564 602 371734 690 053zapletal.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.15 E
 Jirásek Petr, Mgr. 564 602 220 Jirasek.P@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.20 E
 Malec Miloslav, Ing. 564 602 271 malec.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.19 E
 Rychlá Lenka, Ing. 564 602 375 Rychla.L@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.14 E
 Ryšavá Lenka, Ing. 564 602 270 rysava.l@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.14 E
 Skryja Ondřej, Ing. arch. 564 602 212 skryja.o@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.15 E
 Wasserbauerová Jana, Mgr. 564 602 211 Wasserbauerova.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 1.20 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Měrtlová Soňa, Ing.vedoucí odboru564 602 450724 650 187mertlova.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 D
 Bašta Lucie, Mgr. 564 602 451 Basta.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 D
 Fialová Sofie 564 602 458724 650 110Fialova.S@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 D
 Singer Tomáš, Mgr. 564 602 471724 650 176Singer.T@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.11 D
Oddělení zdravotní péče
 Petrák Jindřich, Ing., MBAvedoucí oddělení564 602 470725 100 001Petrak.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.11 D
 Chroustová Darina, DiS.  704 984 764Chroustova.D@kr-vysocina.czNové Město na Moravě, Žďárská 610, suterén ODN1, kanc. soc. pracovnic
 Dvořáček Filip, Bc. 564 602 455 Dvoracek.F@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.10 D
 Fischerová Jana, Mgr. 564 602 472 fischerova.j2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.09 D
 Hanzalová Zuzana, Bc.  704 984 772Hanzalova.Z@kr-vysocina.czPelhřimov, Slovanského bratrství 1956, hlavní lůžk. budova, 3. podl., Inter. odd., č. dv.
 Havelková Monika, Bc. 564 602 469734 694 491havelkova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 D
 Křížek Miroslav, Bc. 564 602 456724 650 275Krizek.M2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.10 D
 Malíková Marcela, DiS. 564 602 467734 694 508Malikova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 D
 Musilová Libuše, Mgr. Bc., DiS. 567 157 842704 984 763Musilova.L@kr-vysocina.czJihlava, Vrchlického 59, 34 F
 Novotná Renáta, Bc.  737 893 625Novotna.R@kr-vysocina.czHavlíčkův Brod, Husova 2623, Vchod A, 3. podl., bud. 13
 Rytychová Jarmila, Ing. 564 602 466734 690 049rytychova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 D
 Schmidtová Silvie, Bc. 568 809 965704 984 766Krizova.S@kr-vysocina.czTřebíč, Purkyňovo nám. 133/2, budova N - suterén
Oddělení zdravotní správy
 Talpa David, Bc.vedoucí oddělení564 602 461724 650 293talpa.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 D
 Jílková Lada, Mgr. 564 602 460725 100 002jilkova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 D
 Šalandová Jitka 564 602 464734 690 051salandova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.15 D
 Šimková Jana 564 602 453 Simkova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.15 D
 Šimková Veronika, Ing. 564 602 462734 694 515simkova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 D
 Trojanová Zita, Mgr. 564 602 459734 690 060trojanova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.15 D
 Vítková Renata, Ing. 564 602 457725 100 003Vitkova.R@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Horná Eva, Ing.vedoucí odboru564 602 512724 650 250horna.e@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.47 E
 Školová Jitka 564 602 502 skolova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.46 E
Oddělení integrované prevence (odpady, ovzduší)
 Klečanský Josef, Ing.vedoucí oddělení564 602 525724 650 128klecansky.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.27 E
 Dobrianskij Ivo 564 602 526 dobrianskij.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.25 E
 Kubát David, Ing. 564 602 529 kubat.d@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.16 E
 Nováková Iva, Ing. 564 602 524 novakova.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.16 E
 Okrouhlý Vít, Ing. 564 602 514 Okrouhly.V@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.25 E
 Piskačová Barbora, Mgr. 564 602 528 Piskacova.B@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.17 E
 Růžička Jiří, Ing. 564 602 518 ruzicka.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.18 E
 Vopršal Oldřich, Ing. 564 602 517 voprsal.o@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.17 E
 Žáková Kateřina, Ing. 564 602 515 zakova.k@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.18 E
Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
 Bartoš Jiří, Ing.vedoucí oddělení564 602 264724 650 116bartos.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.69 E
 Gregor Zdeněk, Ing. 564 602 379 Gregor.Z@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.57 E
 Hobza Tomáš, Ing. 564 602 201 Hobza.T@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.58 E
 Hodačová Klára, Bc. 564 602 364 Hodacova.K@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.68 E
 Novotná Jitka, Bc. 564 602 208 Novotna.J2@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.57 E
 Petrů Ševecová Eva, Ing. 564 602 595 petru.eva@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.58 E
 Sedlák Jakub, Bc. 564 602 592 Sedlak.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.68 E
 Voráček Jaroslav, Ing. 564 602 377724 650 182voracek.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.58 E
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
 Slouka Roman, JUDr. Mgr.vedoucí oddělení564 602 507724 650 239slouka.r@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.07 E
 Brunová Zdeňka, Mgr. 564 602 266724 650 216Brunova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.06 E
 Čadová Markéta, Ing. 564 602 530 Cadova.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.12 E
 Ehrenbergerová Jana, Mgr. 564 602 508 ehrenbergerova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.11 E
 Fryš Michal, Mgr. 564 602 504724 650 207frys.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.29 E
 Hávová Šárka, Ing. 564 602 505 Havova.S@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.10 E
 Kerelová Eliška, Bc. 564 602 510 Kerelova.E@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.09 E
 Kratochvílová Martina, Ing. 564 602 503 kratochvilova.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.10 E
 Mládek František, Ing. 564 602 513 Mladek.F@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.29 E
 Nováková Jana, Ing. 564 602 575724 650 213Novakova.J2@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.11 E
 Salichová Tereza, Ing. 564 602 506 salichova.t@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.28 E
 Santander G. Morávková Dagmar, Ing. 564 602 521 moravkova.dagmar@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.09 E
 Slaninová Jana, Mgr. 564 602 511724 650 266slaninova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.09 E
 Stříteský Jan, Ing. 564 602 509 Stritesky.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.28 E
 Švíková Barbora, Ing. 564 602 590 svikova.b@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.07 E
 Vopálka Petr, Ing. 564 602 523 vopalka.p@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.13 E
Oddělení rozvoje a podpory životního prostředí
 Joneš Jan, Ing.vedoucí oddělení564 602 501724 650 108jones.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.15 E
 Křivánková Iveta, Ing. 564 602 520 Krivankova.I@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.12 E
 Křížek Milan, Ing. 564 602 527 krizek.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.18 E
 Morava Jakub, Ing. 564 602 519724 650 163Morava.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.14 E
 Navrátilová Eva, Ing. 564 602 522734 690 046navratilova.e@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.14 E
 Švengrová Denisa, Ing. 564 602 516 Svengrova.D@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.15 E
Oddělení vodního hospodářství
 Mikyna Jaroslav, Mgr.vedoucí oddělení564 602 267724 650 117mikyna.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.65 E
 Bláhová Jana, Ing. 564 602 576724 650 251blahova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.56 E
 Drápela Martin, Ing. 564 602 207724 650 134drapela.m@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.54 E
 Pavouková Jaroslava, Ing. 564 602 596724 650 252pavoukova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.56 E
 Pokorná Pavlína, Ing. 564 602 368724 650 253pokorna.p@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.55 E
 Straková Radka, Ing. 564 602 593724 650 254strakova.r@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.55 E
 Zvolánek Radek, Ing. 564 602 363724 650 130zvolanek.r@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.54 E
Oddělení zemědělství
 Merunková Jitka, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 365724 650 171merunkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.69 E
 Dufková Klára, Ing. 564 602 598724 650 103Dufkova.K@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.51 E
 Hejda Milan, Ing. 564 602 366724 650 208Hejda.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.50 E
 Horáková Iva, Bc. 564 602 381 Horakova.I@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.52 E
 Kotoun Josef, Ing. 564 602 571 Kotoun.J@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.49 E
 Kuřátková Jana 564 602 268 kuratkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.49 E
 Nosková Eva, Bc. 564 602 383734 694 492Noskova.E@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.52 E
 Nosková Michaela 564 602 599 Noskova.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.51 E
 Rosická Marcela, Mgr. 564 602 577 Rosicka.M@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.50 E
 Teplá Ivana, Ing. 564 602 263 tepla.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 2.49 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Tesařová Kateřina, Ing.vedoucí oddělení564 602 108724 650 267tesarova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D
 Bednářová Radka, Ing. 564 602 134 Bednarova.R@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D
 Brtnická Lenka, Ing. 564 602 121 brtnicka.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Marek Davidvedoucí oddělení564 602 183724 650 246marek.d@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.13 E
 Balounová Andrea, Bc. 564 602 376 Balounova.A@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A
 Držmíšková Petra, Ing. 564 602 258 Drzmiskova.P@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.11 E
 Fialová Lucie, Mgr. 564 602 102 Fialova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A
 Fortelná Iva, Ing. 564 602 476 fortelna.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.10 E
 Košťálová Petra, Bc. 564 602 153 Kostalova.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A
 Mezerová Nevosádová Dana, Ing. Mgr. 564 602 298 MezerovaNevosadova.D@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.12 E
 Novák Jindřich, Mgr. 564 602 182 novak.j@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.11 E
 Schimmerová Ivana, Mgr. 564 602 179724 650 181schimmerova.i@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.09 E
 Schwammenhőferová Andrea, Ing. Bc. 564 602 180 schwammenhoferova.a@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.09 E
 Sedláčková Helena, Bc. 564 602 115 sedlackova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A
 Valjentová Pavlína, Mgr. 564 602 475 Valjentova.P@kr-vysocina.czJihlava, Ke Skalce 5907/47, 3.10 E


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Kotrba Karel, Mgr., MScvedoucí oddělení564 602 299732 213 114kotrba.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.25 C
 Faltusová Eva 564 602 443 Faltusova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.26 C
 Magrot Miroslav, JUDr. 564 602 185 magrot.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.26 C
 Ryšková Jarmila, Ing. 564 602 184 ryskova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.24 C
 Trtík Daniel, Mgr. 564 602 444 trtik.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.26 C
 Zajíčková Jiřina, Bc. 564 602 174 zajickova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.24 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Smolíková Vlasta, Mgr.vedoucí oddělení564 602 195737 214 215Smolikova.V@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.07 C
 Hávová Veronika, Bc. 564 602 187 Havova.V@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.07 C
 Říhová Lenka, Mgr. 564 602 188 Rihova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.07 C


Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz