Hlasování bylo ukončeno 6.3.2019.
Nyní probíhá ověřování hlasování a sčítání hlasů.