Hlasování bylo ukončeno 4. 3. 2022.
Nyní probíhá ověřování hlasování a sčítání hlasů.