Hlasování bylo ukončeno 6.3.2020.
Nyní probíhá ověřování hlasování a sčítání hlasů.