Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-31

ZK-05-2012-31.doc  ZK-05-2012-31pr01.doc  ZK-05-2012-31pr02.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíZK-05-2012-31
NázevZměna usnesení 0282/04/2010/ZK
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0282/04/2010/ZK ze dne 22. 6. 2010 zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu trvalých záborů dle materiálů ZK-04-2010-49, př. 1
a ZK-04-2010-49, př. 2. Vzhledem k tomu, že záborový elaborát zpracovaný v srpnu 2009 již neodpovídá aktuálnímu stavu katastru nemovitostí bylo, na základě veřejné zakázky na služby, zadáno firmě HBH Projekt spol. s r. o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno zpracování aktualizace projektové dokumentace akce II/128 Lukavec - obchvat ve stupni DÚR, která spočívala zejména ve vypracování aktualizovaného záborového elaborátu - grafické i textové části v celém rozsahu stavby dle aktuálního stavu katastru nemovitostí. Dle tohoto aktualizovaného záborového elaborátu došlo k drobným změnám v pozemcích zabíraných stavbou II/128 Lukavec - obchvat. Jedná se o změny v rozdělení původních parcel, přečíslování parcel a jejich nově oddělených částí a s tím spojené změny výměr.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedenému, doporučuje odbor majetkový rozhodnout změnit usnesení 0282/04/2010/ZK tak, že jeho příloha ZK-04-2010-49, př. 1 bude nahrazena materiálem
ZK-05-2012-31, př. 1. Změny spočívají v aktualizaci údajů dle současného stavu v katastru nemovitostí u dosud neuzavřených smluv.
StanoviskaRada kraje usnesením 1401/28/2012/RK ze dne 14. 8. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0282/04/2010/ZK tak, že materiál ZK-04-2010-49, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-28-2012-29, př. 1.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zněním navrhovaného usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0282/04/2010/ZK tak, že materiál ZK-04-2010-49, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-05-2012-31, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz