Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-82

ZK-08-2012-82.doc  ZK-08-2012-82pr01.doc
Číslo materiálu82
Číslo jednacíZK-08-2012-82
NázevNávrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013
Zpracoval Z. Dobrý
Předkládá Z. Dobrý
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2012, konaného dne 27. 11. 2012 byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2009 ze dne 10. 3. 2009 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo.
Návrh řešení Navrhujeme zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013, dle materiálu ZK-08-2012-82, př. 1.
StanoviskaFinanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina projednal a schválil Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013 na svém zasedání č. 7/2012 dne
13. 12. 2012.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu
ZK-08-2012-82, př. 1.
Odpovědnost předseda finančního výboru
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz