Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-80

ZK-08-2012-80.doc  ZK-08-2012-80pr01.pdf  ZK-08-2012-80pr02.pdf
Číslo materiálu80
Číslo jednacíZK-08-2012-80
NázevFOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková, M. Homolka
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuUsnesením zastupitelstva kraje č. 0483/05/2012/ZK dne 18. 9. 2012 byla schválena výzva grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí na podporu pro-rodinných aktivit v obcích a městech na území Kraje Vysočina. Celkový objem finančních prostředků tohoto grantového programu činí 1 000 000 Kč.
Uzávěrka programu byla 30. 10. 2012. V tomto termínu bylo doručeno celkem 8 žádostí. Vyhodnocením grantového programu se zabýval řídící výbor jmenovaný zastupitelstvem kraje. Zasedání řídícího výboru se uskutečnilo dne 26. 11. 2012. Po administrativní stránce byly všechny žádosti v pořádku, všech osm žádosti tak postoupilo k dalšímu hodnocení. Na základě projednání členy řídícího výboru bylo 7 žádostí doporučeno k podpoře ve výši konkrétního projektu. Jedna žádost byla z formálních důvodů navržena k vyřazení. Celková výše podpory činí 606 750 Kč. Materiály z jednání řídícího výboru jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí. Z doporučení řídícího výboru byl zpracován návrh na poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.
Tento grantový program byl realizován vůbec poprvé, přičemž se setkal se zájmem obcí a měst ze všech částí Kraje Vysočina. Další kladem tohoto programu bylo zastoupení měst a obcí různých velikostí. Přínosem je rovněž záměr zúčastněných přihlásit se do letošního ročníku soutěže Obec přátelská rodině , v jejíchž uplynulých ročnících chyběl zástupce Kraje Vysočina. Neméně podstatná je také znalost strategického dokumentu Koncepce prorodinné politiky Kraje Vysočina ze strany měst a obcí Kraje Vysočina. Jak ukázal tento grantový program, některé města a obce mají již zpracovány koncepční dokument rodinné politiky, další zúčastněná zpracování koncepčního dokumentu zamýšlejí. To byl jeden z hlavních záměrů tohoto grantového programu.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-08-2012-80, př. 1 a aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace žadateli uvedenému v materiálu ZK-08-2012-80, př. 2.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 2250/40/2012/RK ze dne 11. 12. 2012:
doporučila zastupitelstvu kraje
* rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí městům a obcím, na projekt a ve výši dle přílohy RK-40-2012-79, př. 1;
* rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí městu uvedenému v materiálu RK-40-2012-79, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí městům a obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-08-2012-80, př. 1;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou politiku obcí městu uvedenému v materiálu ZK-08-2012-80, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz