Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-77

ZK-08-2012-77.doc  ZK-08-2012-77pr01.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíZK-08-2012-77
NázevNávrh Dodatku č. 6 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
Zpracoval P. Bureš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuOdbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství vypracoval v prvním pololetí roku 2006 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (dále jen Zásady ), které byly schváleny zastupitelstvem kraje dne 20. června 2006 usnesením č. 0294/04/2006/ZK.
Po zpracování všech materiálů nezbytných k notifikační proceduře bylo dne 19. července 2006 prostřednictvím Ministerstva zemědělství zasláno Evropské komisi oznámení o nové veřejné podpoře Kraje Vysočina, která je zaevidovala dne 26. července 2006 pod č. N 502/2006.
Vzhledem k zvýšenému čerpání finančních prostředků na hospodaření v lesích v letech 2010, 2011 a 2012 a vývoji alokace finančních prostředků v rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Zemědělství - Lesní hospodářství navrhujeme úpravu Zásad.
Návrh řešení Platné Zásady ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 navrhuje odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství upravit formou Dodatku č. 6 obsaženého v materiálu ZK-08-2012-77, př. 1.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 2159/39/2012/RK ze dne 4. 12. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 6 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu RK-39-2012-106, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 6 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-08-2012-77, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz