Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-76

ZK-08-2012-76.doc
Číslo materiálu76
Číslo jednacíZK-08-2012-76
NázevHodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
Zpracoval P. Bureš, R. Zvolánek
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 26. 10. 2004 usnesením č. 415/06/2004/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce, dne 8. 11. 2011 usnesením č. 0527/06/2011/ZK zastupitelstvo kraje schválilo poslední novelu těchto zásad č. 07/11 (dále jen zásady ). Tyto zásady řeší poskytování finančních prostředků na výstavby či rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích o velikosti do 10 000 ekvivalentních obyvatel na území Kraje Vysočina.
Podle čl. 1 odst. 2 zásad se hodnotícím výborem rozumí orgán zřizovaný zastupitelstvem kraje, který bude odpovědný za posouzení a hodnocení předložených žádostí (dále jen hodnotící výbor ). Členy hodnotícího výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo kraje svým usnesením. Podle čl. 7 odst. 4 zásad hodnotící výbor vyhodnotí podané žádosti včetně povinných dokladů k posouzení žádostí a provede výběr akcí, u nichž doporučí poskytnutí dotace a její výši zastupitelstvu kraje.
Stávající hodnotící výbor byl jmenován dne 27. 1. 2009 usnesením zastupitelstva kraje č. 0053/01/2009/ZK.
Návrh řešení Z důvodu nového složení zastupitelstva kraje odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje odvolání dosavadního hodnotícího výboru a jmenování nového hodnotícího výboru pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.

Rada kraje dne 4. 12. 2012 usnesením č. 2157/39/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje odvolat hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce jmenovaný usnesením zastupitelstva kraje č. 0053/01/2009/ZK dne 27. 1. 2009; jmenovat hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle níže uvedeného složení; pověřit radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnotícího výboru jmenovala náhradníka.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
odvolává
hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce jmenovaný usnesením zastupitelstva kraje
č. 0053/01/2009/ZK dne 27. 1. 2009;
jmenuje
hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce ve složení:
* předseda hodnotícího výboru:
ČSSD - Zdeněk Chlád
* členové hodnotícího výboru:
ČSSD - Josef Matějek
KDU-ČSL - Tomáš Kučera
ODS - Ivo Rohovský
KSČM - Ladislav Brož
Pro Vysočinu - Pavel Heřman
TOP 09 a SPV - Luboš Rudišar
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ekonomický - Anna Krištofová
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství - Petr Bureš
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje - Dušan Vichr
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí - Josef Klečanský
­ právo poradní:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství - Jaroslav Mikyna, Radek Zvolánek, Martin Drápela;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnotícího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz