Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-54

ZK-08-2012-54.doc  ZK-08-2012-54pr01.doc  ZK-08-2012-54pr02.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíZK-08-2012-54
NázevProjekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách - dodatek ke smlouvě o půjčce
Zpracoval K. Ubr, M. Pech
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší prodloužení splatnosti půjčky na realizaci projektu Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách (dále jen Projekt ), jehož nositelem je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava (dále jen škola ).
Projekt je zaměřený na implementaci výuky činností žáků v nemocničním informačním systému včetně simulace situací pacientů. Projekt je realizován společně s dalšími třemi školami. Rozpočtované náklady Projektu činily 8 843 605,40 Kč, plánované období realizace bylo květen 2009 až leden 2012. Projekt byl financován z prostředků globálního grantu (dále jen program ) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina. Roli zprostředkujícího subjektu plní Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů.
S ohledem na plošný charakter projektu poskytlo zastupitelstvo kraje škole pro zajištění finančních prostředků v závěru projektu půjčku ve výši 645 000 Kč se splatností do 31. 12. 2012 (usnesení č. 0592/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011). Projekt byl dle harmonogramu ukončen 31. 1. 2012, poskytovatel dotace však zatím nezaslal škole prostředky za náklady vykázané v posledních žádostech o platbu (celkem ve výši cca 710 000 Kč).
Škola nedisponuje dostatečnými prostředky k uhrazení půjčky a požádala o prodloužení splatnosti (žádost je v materiálu ZK-08-2012-54, př. 2).
Návrh řešení OŠMS navrhuje orgánům kraje vyhovět žádosti, po konzultaci s vedoucí oddělení grantových programů navrhuje lhůtu prodloužit do konce roku 2013 a předkládá k projednání příslušný dodatek ke smlouvě o poskytnutí půjčky (materiál ZK-08-2012-, př. 1). S ředitelkou školy bylo dohodnuto, že v roce 2013 bude prostředky vracet průběžně, jak je obdrží.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Odbor regionálního rozvoje souhlasí s prodloužením termínu splatnosti půjčky.
Rada kraje usnesením č. 2152/2012/RK ze dne 4. 12. 2012 doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce dle materiálu RK-39-2012-99, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-08-2012-54, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz