Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-47

ZK-08-2012-47.doc  ZK-08-2012-47pr01.doc  ZK-08-2012-47pr02.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíZK-08-2012-47
NázevMajetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky - koupě pozemku od ÚZSVM
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává koupi pozemku nacházejícího se v areálu cestmistrovství v Počátkách od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM).
Na odbor majetkový (dále jen OM) se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se žádostí o majetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky. Vlastníkem pozemků v areálu cestmistrovství bylo ke dni žádosti město Počátky a fyzické osoby. V průběhu vypořádání se ještě na základě geometrického zaměření dodatečně zjistil další vlastník: ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Dnes je kraj vlastníkem většiny pozemků v areálu. Zbývá pouze vypořádat pozemek par. č. 4136/30 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 121 m2 v k. ú. Počátky, který je ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit s majetkem státu má ÚZSVM. OM požádal o jeho převod do vlastnictví kraje v roce 2010, ale dosud k převodu nedošlo. Dne 19. 11. 2012 na OM přišla nabídka na přímý prodej pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 4 650 Kč, tj. za cenu 38,43 Kč/m2.
Protože se nejedná o pozemek zastavěný tělesem silnice II. nebo III. třídy, není možný bezúplatný převod.
Návrh řešení OM navrhuje pozemek par. č. 4136/30 v k. ú. a obci Počátky nabýt do vlastnictví kraje za nabízenou cenu 4 650 Kč.
Tímto majetkoprávním úkonem bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků v celém areálu cestmistrovství v Počátkách.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemek do vlastnictví kraje za nabízenou kupní cenu. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
Kupní smlouva není předkládána, nebyla dosud prodávajícím předložena, ale bude se jednat o standardní smluvní vztah.
StanoviskaUsnesením č. 2070/39/2012/RK ze dne 4. 12. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 4136/30 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 121 m2 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 4 650 Kč;
ODSH souhlasí s majetkoprávním vypořádáním areálu cestmistrovství Počátky.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 4136/30 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 121 m2 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 4 650 Kč;
schvaluje
dodatek č. 909 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-47, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz