Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-31

ZK-08-2012-31.doc  ZK-08-2012-31pr01.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíZK-08-2012-31
NázevPředání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci pod stavbou III/0810 Hesov - most ev. č. 03810- 006, 007, 008
Zpracoval V. Chmela
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání pozemků nabytých do vlastnictví kraje k hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Kraj Vysočina byl investorem stavby III/0810 Hesov - most ev. č. 03810- 006, 007, 008 . Po dokončení stavby proběhlo s vlastníky zastavěných pozemků jejich majetkoprávní vypořádání. V současné době jsou vykoupené pozemky v katastrálním území Přibyslav vedeny na majetkových účtech Kraje Vysočina.
Návrh řešení Nemovitosti je třeba vyvést z majetkových účtů kraje a předat je k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek č. 898 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se pozemky pod stavbou III/0810 Hesov - most ev. č. 03810- 006, 007, 008 v rozsahu dle materiálu ZK-08-2012-31, př. 1 předají do hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje usnesením 2056/39/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2012-31, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 898 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-31, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz