Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-18

ZK-08-2012-18.doc  ZK-08-2012-18pr01.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíZK-08-2012-18
NázevSmlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Jimramov - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuVe schváleném rozpočtu Kraje Vysočina je zařazena stavební akce II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 . Stavební práce jsou zpracovanou projektovou dokumentací členěny na jednotlivé stavební objekty pro jednotlivé investory tj. Kraj Vysočina (rekonstrukce mostu) a městys Jimramov (rekonstrukce chodníku, opěrné zdi a veřejného osvětlení). Společný postup zadavatelů umožní lepší návaznost prováděných stavebních prací. Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá ust. § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání jménem sdružených zadavatelů.
Návrh řešení Rada kraje na svém zasedání dne 4. 12. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje, před zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 , rozhodnout uzavřít s městysem Jimramov smlouvu o společném postupu zadavatelů, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky (viz. ZK-08-2012-18, př. 1). S ohledem na převažující rozsah plánovaných stavebních prací bude funkci vedoucího zadavatele plnit Kraj Vysočina. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 24 a § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Rada kraje usnesením 2092/39/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi městysem Jimramov a Krajem Vysočina dle materiálu ZK-08-2012-18,př.1
StanoviskaRada kraje doporučuje usnesením 2092/39/2012/RK ze dne 4. 12. 2012 zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu mezi Krajem Vysočina a městysem Jimramov.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Jimramov dle materiálu ZK-08-2012-18, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 1. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz