Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-17

ZK-08-2012-17.doc  ZK-08-2012-17pr01.xls  ZK-08-2012-17pr02.xls
Číslo materiálu17
Číslo jednacíZK-08-2012-17
NázevNávrh na zkrácení seznamu projektů připravovaných pro předložení do ROP JV
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina z důvodu návrhu změny seznamu projektů dopravní infrastruktury připravovaných k financování z ROP Jihovýchod. Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0283/04/2009/ZK vzalo na vědomí přípravu projektů Kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2009 - 2013 dle materiálů ZK-04-2009-45, př. 1upr1, ZK-04-2009-45, př. 2 a ZK-04-2009-45, př. 3; schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci jednotlivých projektů dle materiálu ZK-04-2009-45, př. 1upr1 na zvláštní účty jednotlivých projektů s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu; zavázalo se, že v případě nedostatku zdrojů ve Fondu strategických rezerv bude předfinancování projektů dle materiálu ZK-04-2009-45, př. 1upr1 zajištěno prostřednictvím úvěru. Součástí seznamu projektů v příloze ZK-04-2009-45, př. 1upr1 byl projekt II/133, III/1335 Nový Rychnov - Rohozná , který neuspěl při hodnocení žádosti o podporu a byl realizován pouze ze zdrojů Kraje Vysočina v roce 2009 na základě usnesení 1461/32/2009/RK. Součástí seznamu projektů v příloze ZK-04-2009-45, př. 1upr1 byl dále projekt II/354 České Milovy - most ev. č. 354 - 011, který je v současné době dle prohlídky ve stavebním stavu V. z důvodu narušení hydroizolační vrstvy, ale jinak je most v uspokojivém stavebně-technickém stavu.
Zastupitelstvo Kraje svým usnesením č. 0115/02/2010/ZK změnilo usnesení č. 0283/04/2009/ZK tak, že materiál ZK-04-2009-45, př. 1upr1 se zrušil a nahradil jej materiál ZK-02-2010-44, př. 1 (viz materiál ZK-08-2012-17, př. 2). Součástí seznamu projektů v příloze ZK-02-2010-44, př. 1 je projekt II/361 Příštpo - mosty ev. č. 361 - 003, 004 , který v současné době vykazuje havarijní stav opěrné zdi před mostem ev. č. 361-003 v obci Příštpo. Tato opěrná zeď je součástí připravované stavby II/361 Příštpo - mosty ev. č. 361-003 a 361-004 , na kterou bylo vydáno stavební povolení, a bude realizována v roce 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina. Součástí uvedeného seznamu projektů jsou také projekty II/131 Petrovice - most ev. č. 131 - 001, III/34775 Bystrá - most ev. č. 34775-1, III/12936 Jiřice - most ev. č. 12936 - 1, II/390 Lhotka - most ev. č. 390 - 005A , které bude realizovat Ředitelství silnic a dálnic České republiky při rozšíření dálnice D1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit změnu usnesení č. 0115/02/2010/ZK tak, aby seznam projektů dle materiálu ZK-02-2010-44, př. 1 (viz materiál ZK-08-2012-17, př. 2) byl nahrazen seznamem dle materiálu ZK-08-2012-17, př. 1.
StanoviskaRada Kraje Vysočina svým usnesením č. 2094/39/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje změnit unesení č. 0115/02/2010/ZK tak, že materiál ZK-02-2010-44, př. 1 se ruší a nahrazuje se materiálem ZK-08-2012-17, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
mění
usnesení č. 0115/02/2010/ZK tak, že materiál ZK-02-2010-44, př. 1 se ruší a nahrazuje materiálem ZK-08-2012-17, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz