Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-15

ZK-08-2012-15.doc  ZK-08-2012-15pr01.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíZK-08-2012-15
NázevZměna darovací smlouvy
Zpracoval K. Kotrba
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuDne 18. 9. 2012 uzavřel Kraj Vysočina s FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. darovací smlouvu. V rámci této darovací smlouvy FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. prohlásila, že v souvislosti s využitím daru bude propagovat Kraj Vysočina jako dárce. Po uzavření smlouvy si však zástupci FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. uvědomili, že takovéto prohlášení bude mít negativní daňové dopady a požádali o změnu darovací smlouvy. Navrhovaná změna je uvedena v materiálu ZK-08-2012-15, př. 1.
Návrh řešení Náměstek hejtmana navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 darovací smlouvy dle materiálu ZK-08-2012-15, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 darovací smlouvy dle materiálu ZK-08-2012-15, př. 1.
Odpovědnost náměstek hejtmana
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz