Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-12

ZK-08-2012-12.doc  ZK-08-2012-12pr01.pdf  ZK-08-2012-12pr02.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíZK-08-2012-12
NázevNávrh na uzavření dodatku smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky
Zpracoval A. Krištofová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuV roce 2010 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi Krajem Vysočina jako dlužníkem a Evropskou investiční bankou (dále jen EIB) jako věřitelem. Ze strany EIB byla na základě této smlouvy otevřena úvěrová linka ve výši 500 mil. Kč. Kraj Vysočina doposud vyčerpal úvěr 250 mil. Kč, a sice v roce 2010 125 mil. Kč a v roce 2012 dalších 125 mil. Kč. Úvěr byl čerpán na realizaci projektu Infrastruktura Vysočina B. Dle stávajícího znění úvěrové smlouvy bylo možné prostředky z úvěru čerpat maximálně do 30. 11. 2012. Protože banka nabízí velmi solidní úvěrové podmínky, a to zejména ve výši úroků (2,753 % pevná sazba, 1,571 % pohyblivá sazba k 4. 12. 2012), Kraj Vysočina požádal o prodloužení možnosti čerpání úvěru o 1 rok, tedy do 30. 11. 2013.
Návrh řešení Ze strany EIB byl v současné době kraji předložen konkrétní návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o financování, jejíž podstatou je poskytnutí úvěru 500 mil. Kč na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny B. Dodatek č. 1 spočívá v tom, že mění termín konečného čerpání úvěru ze dne 30. 11. 2012 na 30. 11. 2013 a konečný termín na dokončení projektu ze dne 31. 12. 2012 na 31. 12. 2013. Banka dále navrhuje upravit článek 1.05B a 3.01B tak, aby nedocházelo k záporným úrokům. Tedy v případě, že by pro potřeby článku 1,05B a 3,01 B příslušná sazba mínus příslušná odchylka vyšly jako záporné číslo, bude sazba rovna nule. Ostatní ustanovení Smlouvy o financování zůstávají nezměněny.
StanoviskaRada kraje doporučila na základě usnesení č. 2095/39/2012/RK materiál zastupitelstvu kraje ke schválení.
Materiál byl předložen na jednání finančního výboru dne 13. 12. 2012.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o financování dle materiálu ZK-08-2012-12, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz