Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-10

ZK-08-2012-10.doc  ZK-08-2012-10pr01.pdf  ZK-08-2012-10pr02.doc  ZK-08-2012-10pr03.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíZK-08-2012-10
NázevGrantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
Zpracoval0 Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu pro: jednání zastupitelstva kraje č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 zpracovali: M. Rojková, P. Pavlinec
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0368/04/2012/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2012 - jedním ze schválených projektů byl projekt Města Moravské Budějovice, evidenční číslo FV00301.0002. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 17. 07. 2012 (materiál
ZK-08-2012-10, př. 3).
Zástupce příjemce dotace se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o změnu harmonogramu projektu - projekt měl být zrealizován do 28. 02. 2013, z důvodů uvedených v materiálu
ZK-08-2012-10, př. 1 byla podána žádost o prodloužení termínu realizace do 31. 03. 2013.
Návrh řešení Žádost byla podána řádně, odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a doporučuje zastupitelstvu uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu
ZK-39-2012-59, př. 2.
StanoviskaOddělení právní a KŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor regionálního rozvoje nemá k návrhu usnesení připomínky.
Projekt je zaevidován v systému eDotace - ID FV00301.0002.
Rada kraje: materiál byl schválen 04. 12. 2012 usnesením č. 2111/39/2012/RK.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-08-2012-10, př. 2.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz