Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-03

ZK-08-2012-03.doc  ZK-08-2012-03pr01.xls  ZK-08-2012-03pr02.xls  ZK-08-2012-03pr03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíZK-08-2012-03
NázevInformace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Zpracoval3 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje pro: jednání zastupitelstva kraje č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 zpracovali: vedoucí odborů a samostatných oddělení, D. Frajová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuA) Informace týkající se počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu:
Rada kraje v daném období neprojednávala změnu počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. Naposledy se rada kraje zabývala stanovením počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina na svém zasedání konaném dne 28. 8. 2012 (usnesení číslo 1530/29/2012/RK). Informace zazněla již na minulém jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Organizační struktura krajského úřadu je uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu
(ZK-08-2012-03, př. 1). Tabulkových pracovních míst na krajském úřadě je ve sledovaném období 431, z toho obsazených k 1. 12. 2012 je 425 pracovních míst. Na obsazení ostatních 6 pracovních pozic proběhla nebo jsou připravována výběrová řízení či se čeká na nástup zaměstnanců.
Uvedené informace jsou v souladu se stavem k odeslání údajů dne 30. 11. 2012.
Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-08-2012-03, př. 2).
Telefonní a e-mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina (aktivní odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php).

B) Informace týkající se činnosti krajského úřadu:
Textová informace o hlavních záležitostech zpracovávaných Krajským úřadem Kraje Vysočina za období od 27. 11. 2012 do 30. 11. 2012 s výhledem do 18. 12. 2012 je přílohou č. 3 tohoto materiálu (ZK-08-2012-03, př. 3).
Návrh řešení Ředitel krajského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje, aby vzalo informaci o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za příslušné období na vědomí. Členové zastupitelstva mají možnost položit k informaci dotazy. Ta může být na jejich základě doplněna ústně přímo v průběhu zasedání zastupitelstva, komplikovanější dotazy budou zodpovězeny písemnou formou v rámci vyřizování interpelací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
Odpovědnost ředitel krajského úřadu
Termín 18. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz