Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-02

ZK-08-2012-02.doc  ZK-08-2012-02pr01.doc  ZK-08-2012-02pr02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíZK-08-2012-02
NázevZpráva o činnosti rady kraje
Zpracoval J. Běhounek, K. Nedvědová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuPodle § 58, odst. 4, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rada kraje na každém jednání zastupitelstva podává informaci o své činnosti. Na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2012, které se konalo dne 27. 11. 2012, byly v rámci předložené zprávy o činnosti rady kraje projednány zápisy ze zasedání rady kraje č. 30/2012 až 36/2012.
Návrh řešení Z každého zasedání rady kraje se vyhotovuje zápis, který obsahuje zákonem předepsané informace. Ověřený zápis je zveřejňován na webových stránkách Kraje Vysočina. Navrhuje se, aby zpráva o činnosti rady kraje byla přednesena ústně. Zápisy ze zasedání rady kraje č. 37/2012 až 38/2012 jsou přílohami tohoto materiálu. Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a na závěr zprávu mohou vzít na vědomí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
Odpovědnost rada kraje
Termín 2012- 12- 18
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz