Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-38

ZK-07-2012-38.doc  ZK-07-2012-38pr01.doc  ZK-07-2012-38pr02.doc  ZK-07-2012-38pr03.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíZK-07-2012-38
NázevUzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní - k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou, k. ú. Okříšky
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smluv o podmínkách napojení o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní - k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou a k. ú. Okříšky mezi Krajem Vysočina a JMP Net, s.r.o. Brno v rámci akce Transformace ÚSP Jinošov II.
Mezi lokality, ve kterých budou vybudovány nové objekty bydlení pro klienty Domova bez zámku (dříve ÚSP Jinošov) byly vybrány městys Okříšky a město Jaroměřice nad Rokytnou.
Pozemky, na kterých budou nové objekty postaveny, jsou již ve vlastnictví Kraje Vysočina. Usnesením rady kraje 1966/37/2012/RK bylo mimo jiné rozhodnuto uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Okříšky na straně vlastníka dotčeného pozemku a dále městem Jaroměřice nad Rokytnou, též vlastníkem dotčeného pozemku, smlouvu zakládající právo provést stavbu inženýrských sítí a komunikací. Mezi inženýrské sítě patří i vybudování STL plynovodu a plynovodní přípojky po pozemku městyse Okříšky a NTL plynovodu a plynovodní přípojky po pozemku města Jaroměřice nad Rokytnou. Vybudování těchto plynárenských zařízení je nutné, aby nebyl ohrožen projekt transformace. Pro vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na nově schválené investiční akce Domov bez zámku - infrastruktura k pozemku par. č. 677/4 k. ú. Okříšky a Domov bez zámku - infrastruktura k pozemku par. č. 2480/68 k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou , požaduje JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno jako budoucí vlastník a provozovatel nově vybudovaných plynárenských zařízení, uzavřít smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní. Bez uzavření této smlouvy nezíská Kraj Vysočina závazné stanovisko k projektové dokumentaci těchto akcí a bude ohrožen celý projekt Transformace ÚSP Jinošov II.
OM obdržel od JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno návrh těchto smluv, které řeší jak technické záležitosti, tak podstatné náležitosti budoucí kupní smlouvy. Jedná se o NTL plynovod v délce 60,75 m a plynovodní přípojku v délce 7,30 m v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou za kupní cenu 88 000 Kč bez DPH a STL plynovod v délce 30,20 m a plynovodní přípojku v délce 8,30 m za kupní cenu 32 000 Kč bez DPH v k. ú. Okříšky.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje s ohledem na potřebu získat závazné stanovisko k nově schváleným akcím Domov bez zámku - infrastruktura k pozemku par. č. 677/4 k. ú. Okříšky a Domov bez zámku - infrastruktura k pozemku par. č. 2480/68 k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou , předkládané smlouvy uzavřít.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně investora a společností JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno na straně vlastníka a budoucího provozovatele nově budovaných plynárenských zařízení, smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, na plynárenská zařízení uložená v pozemcích v k. ú. Okříšky a v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou.
StanoviskaRada kraje usnesením 2008/38/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně investora a společností JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1,657 02 Brno, IČ: 27689841 na straně budoucího vlastníka a provozovatele nově vybudovaných plynárenských zařízení, smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, na plynárenská zařízení uložená v pozemcích v k. ú. Okříšky a v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou dle materiálu RK-38-2012-52, př. 1 a materiálu RK-38-2012-52, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně investora a společností JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1,657 02 Brno, IČ: 27689841 na straně budoucího vlastníka a provozovatele nově vybudovaných plynárenských zařízení, smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, na plynárenská zařízení uložená v pozemcích v k. ú. Okříšky a v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou dle materiálu ZK-07-2012-38, př. 1 a materiálu ZK-07-2012-38, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz