Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-36

ZK-07-2012-36.doc  ZK-07-2012-36pr01.xls
Číslo materiálu36
Číslo jednacíZK-07-2012-36
NázevZřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
Zpracoval E. Oulehlová, D. Vrábelová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuNa základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.
Ustanovení § 76 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.
Návrh řešení Na základě dohody politických klubů ZK OSH navrhuje zastupitelstvu kraje
- zřídit:
o Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina;
o Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
o Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
- jmenovat předsedy, místopředsedy a členy těchto výborů:
o Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
o Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
o Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina;
o Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina;
o Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
o Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
dle materiálu ZK-07-2012-36, př. 1, s účinností od 27. 11. 2012;
- stanovit následující funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni:
o předseda Finančního výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina od 1. 12. 2012;
o předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina od 1. 12. 2012;

Rada kraje na svém zasedání č. 38/2012 dne 20. 11. 2012:
* zřídila bezpečnostní komisi, dopravní komisi, komisi pro zemědělství a životní prostředí, komisi rozpočtovou, pro zaměstnanost a podnikání, komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů, komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky, zdravotní komisi, komisi pro sport a volný čas s účinností od 20. 11. 2012;
* jmenovala předsedy, místopředsedy a členy bezpečnostní komise, dopravní komise, komise pro zemědělství a životní prostředí, komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání, komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů, komise sociální a pro oblast protidrogové politiky, zdravotní komise, komise pro sport a volný čas s účinností od 20. 11. 2012;
* doporučila zastupitelstvu kraje stanovit následující funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva uvolněn: předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina od 1. 12. 2012;
(usnesení 2050/38/2012/RK).

Počet členů výboru je 13 a politické kluby jsou zastoupené v tomto poměru: 4 zástupci ČSSD, 3 zástupci KSČM, 2 zástupci KDU-ČSL, 2 zástupci ODS, 1 zástupce Pro Vysočinu, 1 zástupce TOP 09 a Starostové pro Vysočinu.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá připomínky k návrhu usnesení.

Rada kraje na svém zasedání č. 38/2012 dne 20. 11. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje
- zřídit:
o Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina;
o Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
o Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
- jmenovat předsedy, místopředsedy a členy těchto výborů:
o Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
o Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
o Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina;
o Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina;
o Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
o Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
dle materiálu ZK-07-2012-36, př. 1, s účinností od 27. 11. 2012;
- stanovit následující funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni:
o předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina od 1. 12. 2012;
o předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina od 1. 12. 2012;
o předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina od 1. 12. 2012.
(usnesení 2049/38/2012/RK - zřízení výborů, jmenování členů a uvolnění předsedů výborů);
(usnesení 2050/38/2012/RK - zřízení komisí, jmenování členů a uvolnění předsedy komise).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
zřizuje
- Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina;
- Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
- Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
jmenuje
předsedy, místopředsedy a členy těchto výborů:
- Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
- Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
- Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina;
- Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina;
- Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
- Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
dle materiálu ZK-07-2012-36, př. 1, s účinností od 27. 11. 2012;
stanoví
následující funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni:
- předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina od 1. 12. 2012;
- předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina od 1. 12. 2012;
- předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina od 1. 12. 2012.
Odpovědnost OSH
Termín 27. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz