Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-33

ZK-07-2012-33.doc  ZK-07-2012-33pr01.doc  ZK-07-2012-33pr02.pdf
Číslo materiálu33
Číslo jednacíZK-07-2012-33
NázevZměna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Zpracoval P. Bureš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuJedná se o projednání jedné žádosti obce o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen PRVKUK ). Žádost se týká změny navrženého opatření v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, neboť při zpracování projektové dokumentace bylo navrženo výhodnější technické řešení, než je uvedeno v PRVKUKu.
Podle ustanovení § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území a schválí ho nejdéle na dobu 10 let. PRVKUK byl schválen zastupitelstvem kraje dne 29. 9. 2004 usnesením číslo 330/05/2004/ZK.
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále jen OLVHZ ) eviduje jednu podanou žádost o změnu PRVKUKu. Projednání změny PRVKUK je požadováno z důvodu aktuálně podané žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí. O stanovisko bylo požádáno Ministerstvo zemědělství, které bylo spoluobjednatelem PRVKUKu a je ústředním orgánem na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Ministerstvo zemědělství k navrhovaným změnám PRVKUK vydalo stanovisko (viz materiál
ZK-07-2012-33, př. 2).
Návrh řešení Žádost o změnu schváleného PRVKUKu předložila obec Šebkovice (změna technického řešení v oblasti odvádění a čištění odpadních vod).
Předložená žádost byla posouzena krajským úřadem, OLVHZ a s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva zemědělství a k ostatním skutečnostem byla doporučena ke schválení (viz materiál ZK-07-2012-33, př. 1). Odůvodnění k doporučené žádosti je uvedeno v materiálu ZK-07-2012-33, př. 1.
Stanoviska
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2012-33, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz