Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-31

ZK-07-2012-31.doc  ZK-07-2012-31pr01.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíZK-07-2012-31
NázevZajištění financování projektu Od myšlenky k výrobku
Zpracoval M. Pech, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší zajištění finančních prostředků souvisejících s administrativními úkony projektu Od myšlenky k výrobku zaměřeného na modernizaci strojového vybavení technických středních škol.
Kraj Vysočina je příjemcem podpory z ROP Jihovýchod pro projekt Od myšlenky k výrobku . Projekt pokračuje v systémové modernizaci vybavení středoškolských center technického vzdělávání (2005 - 2006 CNC výuková pracoviště, 2008 - 2009 Učebny mechatroniky, 2011 - 2012 Moderní měření). Projekt zahrnuje pořízení strojů v hodnotě 57 060 000 Kč. Spolufinancování (15%) zajistí kraj z prostředků stažených z investičních fondů příslušných středních škol. Pro realizaci projektu je nutné zabezpečit některé administrativní úkony. Jejich předfinancování je navrženo z rozpočtu kraje. Předpokládané náklady činí 310 000 Kč. 70 000 Kč jsou náklady na výběrové řízení přesahující limit stanovený poskytovatelem dotace, 240 000 Kč jsou náklady zahrnuté v projektu (z nich 15% uhradí kraj a zbytek obdrží po ukončení projektu po vyúčtování poslední žádosti o platbu v roce 2014 od poskytovatele dotace). Částka 240 000 Kč zahrnuje: 120 000 Kč na povinnou publicitu, 60 000 Kč na zajištění nadlimitního výběrového řízení externí firmou a 60 000 Kč na lidské zdroje.
Zapojení kraje do projektu bylo projednáno v orgánech kraje (usnesení zastupitelstva kraje 0354/04/2012/ZK, usnesení rady kraje 1175/24/2012/RK), projekt prošel hodnocením a byl v plném rozsahu schválen k realizaci. V září OŠMS připravil podklady a v říjnu byla podepsána smlouva o financování projektu s poskytovatelem dotace (Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod).
Ve vztahu k usnesení zastupitelstva kraje č. 0354/04/2012/ZK ze dne 26. 6. 2012, kterým byl mimo jiné schválen záměr zajistit předfinancování projektu Od myšlenky k výrobku ve výši maximálně 120 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů, pokud bude projekt schválen , se objevily nové skutečnosti, díky nimž je tato původně předpokládaná částka nedostatečná.
a) Do projektové žádosti musely být zapracovány náklady na povinnou publicitu projektu (120 000 Kč - velkoplošné informační cedule a trvalé informační cedule na každou zapojenou střední školu).
b) Byla podepsána smlouva mezi krajem a vybraným administrátorem veřejných zakázek, z jejíchž podmínek vyplývá odhadovaná výše nákladů na výběrové řízení (o cca 70 000 Kč vyšší než je maximum poskytované poskytovatelem dotace).
Návrh řešení OŠMS navrhuje schválit převod finančních prostředků ve výši 310 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet Od myšlenky k výrobku číslo 4200371453/6800 za účelem zajištění financování projektu Od myšlenky k výrobku .
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1998/37/2012/RK ze dne 13. 11. 2012 doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků ve výši 310 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Od myšlenky k výrobku za účelem zajištění financování projektu Od myšlenky k výrobku .
Odbor ekonomický: Nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 310 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Od myšlenky k výrobku za účelem zajištění financování projektu Od myšlenky k výrobku .
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz