Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-20

ZK-07-2012-20.doc  ZK-07-2012-20pr01.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíZK-07-2012-20
NázevVyjmutí pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší vyjmutí pozemku z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV).
Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0392/05/2012/ZK schválilo prodej pozemku par. č. 601/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 64 m2 v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř z vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemek je předán k hospodaření KSÚSV, a proto je nezbytné jej z hospodaření této příspěvkové organizace vyjmout dodatkem zakládací listiny.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje pozemek dodatkem zřizovací listiny vyjmout z hospodaření příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá formou schválení dodatku zřizovací listiny vyjmout předmětný pozemek z hospodaření zmíněné příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje svým usnesením č. 1961/37/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny KSÚSV.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č 886 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2012-20, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz